Budova okresního soudu v Plzni

Historicky první projekt EPC pro organizační složku státu v České republice vyhrála společnost ENETIQA a.s. v první polovině roku 2021. Následně v červenci téhož roku došlo k uzavření smlouvy SES, na dodávku komplexní rekonstrukce topného systému a modernizaci svítidel v budově Okresního soudu v Plzni. Veškerá energeticky úsporná opatření byla dokončena koncem roku 2021 a počátkem roku 2022 přešel projekt do garanční fáze.

 

Okresní soud Plzeň
Objekty:
 • Okresní soud Plzeň

 

Hlavní úsporná opatření:
 • Rekonstrukce plynových zdrojů tepla, nově s využitím kondenzačních kotlů s vyšší účinností
 • Instalace elektronicky řízených termostatických hlavic pro individuální nastavení teplot v místnostech (tzv. IRC)
 • Modernizace strojovny vytápění - rozdělovače/sběrače a topných větví ÚT
 • Kompletní rekonstrukce systémů MaR pro vytápění
 • Instalace nové VZT jednotky s rekuperací tepla
 • Instalace tepleného čerpadla vzduch /voda
 • Instalace frekvenčních měničů k jednotkách VZT
 • Výměna původního osvětlení za nové energeticky úspornější
 • Spořiče vody
 • Aktivní energetický management
 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel

Česká republika – Okresní soud Plzeň město

Dodavatel ENETIQA a.s.
Délka kontraktu 10 let (2022 - 2031)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 1,630 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 0,453 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 4,530 mil. Kč
Celková investice klienta 7,405 mil. Kč