České dráhy, DKV Olomouc

Projekt generální opravy vytápění a změny topného média v objektu DKV Olomouc byl realizován v roce 2006.
 
 
Projekt úspory energií DKV Olomouc
Hlavní úsporná opatření byla:
  • Změna systému vytápění z parního na teplovodní.
  • Osazení nové výměníkové stanice pára/voda.
  • Osazení nové objektové směšovací stanice.
  • Regulace otopného systému – individuální regulace DIRC. 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel České dráhy, a.s. – DKV Olomouc
Dodavatel ENETIQA a.s.
Délka kontraktu 10 let (2007 – 2017)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 7,346 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 2,983 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 29,83 mil. Kč
Celková investice klienta 23,466 mil. Kč