Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2022 > Personální změny ve skupině MVV Energie CZ

Personální změny ve skupině MVV Energie CZ

Novým členem představenstva Teplárny Liberec, a.s. a současně také členem představenstva společnosti TERMIZO a.s. se s účinností od 1. dubna 2022 stane Ing. Petr Boukal. Ve skupině MVV Energie CZ již pracoval v letech 2016-2018, kdy byl členem představenstva ENERGIE Holding a.s. V obou společnostech bude řídit resort technika a provoz.

Petr Heincl, který byl v představenstvu obou společností, opouští skupinu MVV Energie CZ k dnešnímu dni. Během téměř dvacetiletého působení v MVV Energie CZ pracoval ve společnostech skupiny na Moravě i v Čechách. Společnost MVV Energie CZ si jeho významného přínosu pro úspěšný rozvoj celé skupiny MVV Energie CZ velmi váží, děkuje mu za dlouholetou spolupráci a přeje mu hodně úspěchů v jeho dalších aktivitách.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie se sídlem v Mannheimu v Německu. Tři hlavní pilíře strategie MVV jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

Teplárna Liberec zásobuje třináct tisíc libereckých domácností, desítku průmyslových areálů a přes 120 odběratelů z terciární sféry. Centrální zásobování teplem zajišťuje dodávky tepelné energie ve městě už od roku 1976. Do skupiny MVV Energie CZ patří Teplárna Liberec od roku 2007. Pro výrobu tepla používá v posledních letech zejména energii vyrobenou v přilehlém zařízení na energetické využití odpadů TERMIZO a zemní plyn Výrazně tak přispívá k zachování zdravého životního prostředí.

 
Ing. Miloš Adámek