Domovská stránka > Naše služby > Kombinovaná výroba tepla a elektřiny > COGEN II > Česká Lípa bude propojena jednou horkovodní sítí.

Česká Lípa bude propojena jednou horkovodní sítí.

Projekt COGEN II započal svou další fázi – propojení horkovodních soustav v České Lípě. „Nových 1,6 km moderního předizolovaného potrubí umožní zásobování více než 11 tisíc zákazníků z jediné výtopny. Česká Lípa se díky projektu COGEN II stane jedním z nejmodernějších měst v centrálním zásobování teplem,“ komentuje vedoucí projektu Ing. Libor Stuchlík, jednatel společnosti G-RONN s.r.o., která COGEN II realizuje.
 
Na sídlišti Sever jsou již vykopány první metry pro uložení nového horkovodního potrubí, které propojí soustavu centrálního zásobování teplem v celém městě. Projekt COGEN II počítá s propojením dvou soustav, které ve městě provozuje ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. - soustav Holý Vrch a LOOS ve Staré Lípě. Např. v letních měsících bude poté možné v případě potřeby zásobovat teplou vodou celé město z jediného místa.  
 
„Ukládání potrubí bude probíhat několik týdnů, a to jak výkopovými pracemi, tak i protlaky. Ze sídliště Sever budou pracovníci pokračovat na sídliště Slovanka,“ upřesnil k propojení soustav Libor Stuchlík. Práce si vyžádají především spolupráci s Českými drahami. Propoj bude veden protlaky pod železniční tratí, a k přerušení provozu vlaků tak nedojde. Veškeré výkopy budou po dokončení znovu zasypány a místa vrácena do původního stavu s minimálním dopadem do životního prostředí.
 
Projekt COGEN II pro rozšíření kogenerační výroby elektřiny skupiny MVV Energie CZ počítá s instalací čtyř motorů o celkovém výkonu 8 MWe. Projekt přinese také optimalizaci výroby tepla v České Lípě v letních měsících. Celková investice projektu přesahuje 200 mil. Kč a termín jeho dokončení je plánován na léto 2011.
 
Celkové investice do kogenerační výroby skupiny MVV Energie CZ v projektech COGEN a COGEN II převýší 0,5 mld. Kč. Projekt COGEN II rozšíří výrobu elektrické energie do desátého města skupiny.
Česká Lípa horkovodná síť 1
Česká Lípa horkovodná síť 2
Česká Lípa horkovodná síť 3
  1. Realizace projektu COGEN II začala v létě demolicí staré nepoužívané uhelné kotelny Dukla ve Staré Lípě. Na jejím místě již dnes stojí nová hala, ve které jsou již instalovány kogenerační motory. I ve výtopně Holý Vrch pokračují přípravné práce.
  2. První metry 1,6km dlouhého propojení soustav v České Lípě na sídlišti Sever.
  3. Moderní předizolované horkovodní potrubí se svařuje do potřebných tvarů podobně jako stavebnice.
 
Ing. Pavla Kulhavá pavla.kulhava(zavinac)mvv.cz