Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2009 > Další expanze MVV Energie CZ: vstup na trh do šestnáctého města a výroba energie z biomasy.

Další expanze MVV Energie CZ: vstup na trh do šestnáctého města a výroba energie z biomasy.

Novým 100% vlastníkem pelhřimovské IROMEZ s.r.o. je od listopadu MVV Energie CZ a.s. Skupina MVV Energie CZ se tak rozšířila do 16 měst České republiky a energie nově vyrábí i z biomasy.
 
„Využili jsme příležitosti ke vstupu na další trh, do města Pelhřimova. Do svého portfolia tím zařazujeme v souladu s naší strategií výrobu energie z biomasy, kterou dlouhodobě sledujeme jako alternativní palivo pro naše teplárenské provozy,“ komentuje novou akvizici Ing. Václav Hrach, Ph.D., předseda představenstva.
 
Projekt na výrobu elektrické energie v dalších 4 městech skupiny COGEN a navýšení podílu v ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. na 94,9% tak v tomto roce doplní další z růstových projektů – rozšíření skupiny do šestnáctého města Pelhřimov. Kogenerační výroba energie patří do strategických priorit MVV Energie CZ. Obnovitelné zdroje energie jsou rovněž sledovány a vyhodnocovány dle konkrétní příležitosti.
 
MVV Energie CZ také dosud jako jediná společnost v České republice vyrábí energii pro centrální zásobování z geotermálního zdroje. „Akvizicí IROMEZ dále diverzifikujeme naše portfolio a zejména rozšiřujeme základnu užívaných paliv,“ uzavírá Václav Hrach.
 
IROMEZ s.r.o. vznikla v roce 1992. Společnost vyrábí především tepelnou a elektrickou energii. Teplem zásobuje asi 3 500 domácností, dále školy, školky a objekty města Pelhřimova i podnikatelů. Od roku 2004 vyrábí IROMEZ s.r.o. kogeneračním způsobem elektrickou energii spalováním biomasy.
 
Společnost MVV Energie CZ a.s. vznikla dne 6. října 1993 pod původním názvem EPS ČR s.r.o. Od roku 1999 patří do jedné z velkých evropských energetických skupin MVV Energie. V následujících letech se podařilo v České republice vybudovat pod vedením společnosti MVV Energie CZ rozsáhlou skupinu čítající nyní již 13 dceřiných společností. Skupina dnes působí již v šestnácti městech České republiky, především na Moravě a v severních Čechách a nově také na Vysočině.
 
Energie vyrábí ze zemního plynu, nízkosirného topného oleje, uhlí, biomasy a jako jediná v České republice také z geotermální energie. Teplem dnes skupina zásobuje celkem 91 tis. domácností a na 700 odběratelů z terciální sféry a průmyslu. Elektrickou energii vyrábí způsobem nejšetrnějším k životnímu prostředí, tedy kogeneračně, celkem v 9 městech České republiky. V hospodářském roce 2008/2009 byly roční tržby skupiny MVV Energie CZ 2,9 mld. Kč.
 
 
Ing. Pavla Kulhavá