Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2015 > Liberecké zastupitelstvo může rozhodnout o výrazném snížení ceny tepla pro více než patnáct tisíc domácností

Liberecké zastupitelstvo může rozhodnout o výrazném snížení ceny tepla pro více než patnáct tisíc domácností

Většinový akcionář je připraven splnit podmínky vedoucí ke snížení cen tepla už od ledna příštího roku. Záměr schválila rada města a příští čtvrtek o něm budou hlasovat liberečtí zastupitelé.

„Jsme rádi, že vybrané řešení teplárenství ve městě získalo podporu obou akcionářů. Na projektu jsme pracovali od začátku roku a v průběhu tohoto období se nám podařilo najít s vedením města shodu nad připraveným záměrem týkajícím se nově navržených cen tepla. V případě, že dohodu schválí zastupitelstvo, jsme připraveni snížit cenu tepla už od ledna 2016," potvrdila místopředsedkyně představenstva Jitka Holčáková.

Předložený návrh na snížení ceny tepla schválila rada města na svém jednání 20. října. Zachování sítě zákazníků připojených na centrální zásobování teplem umožní dlouhodobě dodávat domácnostem výhodné teplo získané energetickým využitím odpadů. Nově stanovená cena by měla prodloužit návratnost do alternativních zdrojů vytápění tak, aby se o změně nevyplatilo zákazníkům ani  uvažovat. Dlouhodobým cílem obou akcionářů je, aby se zákazníci na teplárnu chtěli sami připojovat.

Teplárna Liberec zásobuje více než patnáct tisíc libereckých domácností, desítku průmyslových areálů a 130 odběratelů z terciární sféry. Centrální zásobování teplem zajišťuje dodávky tepelné energie ve městě už od roku 1976. Do skupiny MVV Energie CZ patří Teplárna Liberec od roku 2007. Pro výrobu tepla používá v posledních letech téměř výhradně zemní plyn a energii vyrobenou v přilehlém zařízení na energetické využití odpadů – TERMIZO. Výrazně tak přispívá k zachování zdravého životního prostředí.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných společností s působností v patnácti městech České republiky, především na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná energie". Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 
Tisková zpráva společnosti Teplárna Liberec, a.s., vydáno dne 23. 10. 2015