Domovská stránka > Tiskové centrum > Aktuality > Litoměřičtí a ENERGIE Holding a.s. podepsali memorandum

Litoměřičtí a ENERGIE Holding a.s. podepsali memorandum

Memorandum, jehož podstatou je formálně ukotvit dlouhodobou komunikaci a spolupráci mezi městem Litoměřice a společností Energie Holding, a.s., která je součástí skupiny MVV Energie CZ, podepsali dnes v konferenčním sále hradu zástupci obou stran. Za město Litoměřice tak učinil starosta Ladislav Chlupáč, za společnost Energie Holding předseda představenstva Petr Šimoník a místopředseda představenstva Tomáš Balcar. Stalo se tak za přítomnosti Václava Hracha, předsedy představenstva společnosti MVV Energie CZ a.s.
Litoměřičtí a ENERGIE Holding a.s. podepsali memorandum

Již v roce 2008 začala příprava unikátního geotermálního projektu s cílem vyrábět teplo a doplňkově elektřinu z obnovitelného zdroje. Aby mohlo být v budoucnu teplo dodáváno do domácností a byl zajištěn bezproblémový přechod na nový bezemisní zdroj, je již nyní důležitá vzájemná informovanost a spolupráce mezi městem a vlastníkem - provozovatelem sítě a výtopny. „Memorandum je proto stvrzením dlouhodobé spolupráce a ochoty respektovat zájmy obou stran," uvedl starosta Ladislav Chlupáč.

„MVV Energie CZ již využívá geotermální energii pro výrobu tepla pro zákazníky v Děčíně a zná přednosti a nevýhody podobných řešení. Jsme otevřeni novým formám výroby energie tak, aby byly výhodné pro všechny zúčastněné – pro zákazníky, pro město i pro nás. Za těchto podmínek jsme připraveni ke spolupráci a vážíme si skutečnosti, že máme možnost memorandum uzavřít i dosavadní spolupráce s městem," dodal předseda představenstva společnosti Václav Hrach.

V listopadu podalo město Litoměřice novou variantu geotermálního projektu do tzv. předvýzvy Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání pro období 2014-20. Stalo se tak pod hlavičkou konsorcia partnerů pod vedením ostravské Vysoké školy báňské. Mezi další participující výzkumné a akademické instituce patří například Ostravská univerzita, Univerzita Karlova, Technická univerzita v Liberci, Ústav struktury a mechaniky hornin, Geofyzikální ústav a Ústav Geoniky Akademie věd ČR a Česká geologická služba.

„Pokud získáme dotaci, projekt může odstartovat již v roce 2015. V plánu je vybudování dvou center, první z nich v Litoměřicích, které mají za sebou nezbytný výzkum a průzkumný vrt, a místo je technicky i administrativně připraveno. Umístění dalšího bude vybráno v průběhu projektu na základě podrobného výzkumu. Jejich základem by měly být dva hluboké geotermální vrty do cca 5 km a jejich vzájemné propojení pomocí tzv. puklinového systému v tvrdé hornině. Zde se očekává teplota minimálně 150 °C," konstatoval místostarosta Litoměřic Karel Krejza.

Stavba, jediná svého druhu v České republice, bude mít zásadní význam pro stovky odborníků a desítky vědních oborů. Předchází jí mj. také vybudování seismické monitorovací sítě, jež byla v květnu letošního roku zařazena do celosvětové monitorovací sítě a slouží k identifikaci a monitorování různých seizmických jevů. Při zahájení vrtných prací na GTE projektu pak bude síť rozšířena a doplněna o podzemní stanice, jež pomocí řady geofyzikálních a matematických výpočtů umožní vytvořit věrný model geologického podloží ve velkých hloubkách. „Díky databázi budeme také například bezpečně vědět, které seismické události byly zapříčiněny vrtnými pracemi a které jsou zcela běžnou záležitostí a jsou způsobeny odstřely v lomech či průjezdem těžkých aut nebo vlaků", upřesňuje význam monitorovací sítě Jiří Málek z Akademie věd.

Město Litoměřice dlouhodobě spolupracuje s řadou mezinárodních týmů a odborníků, nyní se mu podařilo získat i partnera na úrovni samosprávy. V listopadu byl totiž zahájen společný projekt s městem Drážďany „Šance a rizika geotermální energie v Euroregionu Elbe – Labe", jehož podstatou je výměna zkušeností při přípravě geotermálních projektů. Drážďany chtějí rovněž realizovat podobný projekt a představitelé obou měst a jejich odborné týmy se proto před několika dny sešli v saské metropoli, aby diskutovali o budoucí spolupráci. Uskuteční se řada seminářů zaměřených na klíčové aspekty geotermálních projektů a jejich přípravu a realizaci ve městech.

Základním cílem je zvýšení povědomí o geotermálních projektech mezi veřejností, protože i Drážďany se hodlají tímto směrem ubírat. „Vytváříme proto i nový web, kde zájemci od ledna 2014 postupně naleznou řadu zajímavých informací o projektu přeshraniční spolupráce, o hlubinné geotermální energii i o aktuálním stavu přípravy prvního geotermálního projektu v České republice," poukázal na snahu zvýšit informovanost nejen obyvatel, ale i politické reprezentace a médií, manažer geotermálního projektu Antonín Tym.

Tiskovou zprávu "Litoměřičtí podepsali memorandum s dodavatelem tepla" vydala 9. 12. 2013 Eva Břeňová, mediální zástupce Města Litoměřice

Více informací najdete na webových stránkách radnice.litomerice.cz