Homepage > About us > Where we are > Česká Lípa > Mezinárodní festival sídlí v České Lípě

Mezinárodní festival sídlí v České Lípě

Festival Lipa Musica úspěšně zahájil již svůj 9. ročník. Tři otázky jsme položili starostce České Lípy, řediteli festivalu i předsedovi představenstva generálního partnera festivalu.
 

Tři otázky pro Bc. Hanu Moudrou, starostku Města Česká Lípa

Bc. Hana Moudrá
1. První ročník festivalu proběhl již v roce 2000. V roce 2009 jste vy osobně ocenila ředitele festivalu Lípa Musica za přínos pro rozvoj kultury v regionu. Jak dnes po deseti letech hodnotíte začátky spolupráce města s organizátory festivalu?
Spolupráci města s organizátory festivalu lze hodnotit jedině kladně. Po deseti letech už to ani nejde jinak. Festival Lípa Musica se stal důležitou a vyhledávanou součástí kulturního života v našem městě.
 
2. Jistě se chystáte i Vy festival tradičně navštívit. Našla jste v programu koncert, na který se těšíte a doporučila byste ho?
Myslím, že většina milovníků hudby si určitě vybere koncert, který by ráda navštívila. Já osobně se letos zúčastním asi pěti koncertů, např. Wojciecha Waleczka. Samozřejmě nebudu chybět ani na zahajovacím koncertě.
 
3. Festival dnes patří mezi největší události ve městě, ale i v celém regionu. Jak si myslíte, že festival ovlivňuje život ve městě z pohledu obyvatel a třeba i místních podnikatelů?
Vnímají obyvatelé české Lípy významnost festivalu? Dovoluji si tvrdit, že festival má již své „stálé“ návštěvníky a proto má pozitivní vliv na kulturní život nejen obyvatel České Lípy, ale celého Českolipska.
 

Tři otázky pro Martina Prokeše, ředitele festivalu Lípa Musica

Martin Prokeš
1. V roce 2000 byl festival jen v České Lípě s účastí českých hudebníků. Dnes je jedním z největších mezinárodních hudebních festivalů v České republice a sami pořadatelé ho prezentují slovy: Více koncertů, více žánrů, větší mezinárodní přesah. Jak hodnotíte začátky festivalu, který se dnes stále daří rozšiřovat nejen co se počtu měst a koncertů v regionu týká?
Abych byl upřímný, tak začátky festivalu byly stejně tak náročné, jako jsou i jeho pokračování po deseti letech. S tím rozdílem, že v roce 2000 bylo uspořádáno „pouze“ pět koncertů, které navštívilo 900 hostů a dnes jich pořádáme průměrně patnáct s návštěvností kolem 3000 posluchačů.
 
Stejné zůstaly i důvody a cíle, proč vůbec takový festival pořádat. Od první myšlenky to bylo přání zprostředkovat nejen obyvatelům České Lípy hudební zážitky na té nejvyšší možné úrovni, ale také se pokusit znova oživit krásná místa kostelů a napomoci tak kulturnímu rozvoji tohoto města a jeho okolí.

2. Koho se Vám podařilo pro festival získat a považujete tak koncert v letošním ročníku za organizátorský úspěch?
Za organizátorský úspěch považuji přijetí každé nabídky, kterou si v rámci naši pečlivě připravované dramaturgie stanovíme či lépe řečeno naplánujeme.
 
Letošní ročník je opravdu ve znamení koncertů výjimečných kvalit a nabídne taková tělesa jako je například Pražská komorní filharmonie, pozvání přijala legenda českého šansonu Hana Hegerová, dětem se představí královéhradecké divadlo Drak, zařazen je i moderní výrazový tanec souboru DOT 504 a jsme opravdu poctěni i účastí špičkových zahraničních umělců z Maďarska, Polska a Ukrajiny.

3. V příštím roce proběhne desátý ročník festivalu. Chystáte již dnes nějaké novinky či jednáte s mnohdy velmi časově vytíženými umělci o jejich vystoupení v rámci jubilejního ročníku?
Samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdyby se nám podařilo desátý ročník festivalu připravit tak, aby byl opravdu výjimečný.
 
Pro někoho však může být nepřekonatelný třeba právě ročník loňský, kdy v České Lípě vystoupila Česká filharmonie, Marek Eben nebo Iva Bittová. Rádi bychom našim posluchačům připravili opět pestrý výběr žánrů, více vám ovšem z naší kuchyně prozradit nemohu, ale bude se skutečně na co těšit.
 

Tři otázky pro Ing. Tomáše Balcara, předsedu představenstva ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s.

Ing. Tomáš Balcar
1. První ročník festivalu proběhl již v roce 2000. Vzpomínáte si na začátky festivalu v České Lípě, který se z původních pěti představení rozšířil dnes již trojnásobně?
Počátky festivalu který je ve městě již desátým rokem, jsem bohužel nezažil, ale vím, že byly velmi skromné a díky původnímu zaměření na duchovní hudbu byly trochu i mimo zájem širší veřejnosti.
 
Současný rozměr akce, šíře hudebního záměru a posluchačský zájem svědčí o výborné práci organizátorů a festival se stal důležitou součástí kulturního života regionu. Kromě oblasti hudební, ve které zejména rozšiřuje obzor běžného konzumenta hudby, má díky prostorám, ve kterých se pořádá, značný vliv i na šíření povědomí o sakrální a divadelní architektuře regionu.

2. Který z koncertů se chystáte v letošním ročníku navštívit?
Určitě se chystám navštívit koncert Hany Hegerové, který se bude konat v Jabloneckém divadle a na koncert Kühnova dětského sboru v bazilice Sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, na kterých se spolupodílí i Jablonecká teplárenská a realitní.
 
Z koncertů pořádaných přímo v České Lípě se chystám na vystoupení polského klavíristy Wojciecha Waleczka a pro ochutnání i z jiného soudku i na vystoupení Dance Company DOT 504.

3. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. je společnost dodávající městu především energie. Jak vnímáte spojení tradiční energetické společnosti s takto významným festivalem?
Jak energetická společnost, tak festival jsou nedílnou součástí života regionu a zastupují různé formy energií od materiální po duchovní – obě jsou pro život člověka nezbytné. Proto hlavním mottem, které jsme pro festival zvolili, je „I hudba je energie“.
Lípa Musica
 
 
 
 
 
 
 
 
Za rozhovory děkuje Ing. Pavla Kulhavá (pavla.kulhava(zavinac)mvv.cz).
 
Vyšlo ve zpravodaji skupiny MVV Energie CZ MVV NEWS, vydání červenec/2010.