Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2022 > MVV Energie AG podepsala smlouvu o prodeji své dceřiné firmy MVV Energie CZ investiční společnosti Cube Infrastructure Managers

MVV Energie AG podepsala smlouvu o prodeji své dceřiné firmy MVV Energie CZ investiční společnosti Cube Infrastructure Managers

Společnost MVV Energie AG, vedoucí německá energetická firma, podepsala smlouvu o prodeji 100 % svých aktivit v České republice, které představuje energetická skupina MVV Energie CZ. Kupujícím je Cube Infrastructure Managers (dále jen Cube), nezávislá evropská investiční společnost zaměřená na infrastrukturní projekty střední velikosti. Nákup MVV Energie CZ realizuje Cube prostřednictvím svého investičního fondu Cube Infrastructure Fund III.

Energetická skupina MVV Energie CZ poskytuje své služby zákazníkům v patnácti městech a patří k předním výrobcům a dodavatelům tepelné energie v České republice. Skupina se také zabývá vysokoúčinnou výrobou elektřiny, energetickým využitím odpadu, energetickým poradenstvím, vodohospodářstvím a poskytováním služeb elektronických komunikací. Svým bezmála 500 zaměstnancům nabízí v regionech stabilní zaměstnání. V roce 2021 MVV Energie CZ prodala 690 GWh tepla a 170 GWh elektřiny a její obrat v hospodářském roce 2020–2021 činil 2,1 mld. korun.

Ralf Klöpfer, člen představenstva MVV Energie AG, k prodeji prohlásil: „Jsme hrdí na to, jak se MVV Energie CZ od našeho vstupu na český trh rozvinula a jakých dosáhla úspěchů. Významně jsme pokročili ve snižování emisí skleníkových plynů v našich výrobních zařízeních a vybudovali jsme vedoucí firmu v oblasti efektivní výroby a spotřeby energií. Přesně v souladu se strategickým plánem MVV Energie AG stát se do roku 2040 klimaticky neutrální firmou a poté firmou s mínusovými emisemi skleníkových plynů. Pevně věříme, že jsme ve společnosti Cube našli nového vlastníka pro naši českou dceru, který jí na této skvělé cestě bude dlouhodobě podporovat a dodá jí další impulzy a energii."

Saket Trivedi, výkonný ředitel Cube Infrastructure Managers, k prodeji prohlásil: „Tato investice je plně v souladu se závazkem firmy Cube zajišťovat dlouhodobě udržitelnou infrastrukturu pro města a obce a jejich představitele. MVV Energie CZ je skvělým příkladem firmy dodávající teplo a efektivní řešení v oblasti energetiky tisícům domácností a firem v celé České republice. Těšíme se, že této naší nové firmě pomůžeme v dalších letech dále růst a rozšiřovat portfolio jejích služeb pro domácnosti i firmy, služeb zaměřených na udržitelná energetická řešení budoucnosti."

Ukončení procesu prodeje MVV Energie CZ bude procházet obvyklými korporátními procedurami, včetně odsouhlasení transakce dozorčí radou MVV Energie AG, a lze jej očekávat ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022.
MVV Energie AG
S přibližně 6500 zaměstnanci a ročním obratem 4,1 miliardy eur je MVV Energie AG jednou z předních německých energetických společností. Naše aktivity zaměřujeme na poskytování spolehlivého, ekonomického a ekologického zásobování energií zákazníkům z řad průmyslových a komerčních subjektů i domácností. Pokrýváme v této oblasti všechny etapy energetického hodnotového řetězce: od výroby energie, obchodování s energií, její distribuce, až po provozování distribučních soustav, prodejní činnosti a podnikání v oblasti zelené energie a energetických služeb. Investuje také do našich rozvodných sítí, aby vyhověly nárokům budoucího zásobování energiemi, investujeme do modernizace našich výrobních zařízení a do inovativních zelených technologií.

Jsme průkopníky v procesu přechodu německé energetiky na obnovitelné zdroje a v rámci našeho „Mannheimského modelu" jsme přijali strategický plán být do roku 2040 klimaticky neutrální firmou a poté, jako jedna z prvních energetických firem v Německu, i firmou klimaticky pozitivní, tedy firmou s negativními emisemi skleníkových plynů. Soustavně propagujeme klimaticky pozitivní změny ve výrobě tepla a elektřiny a s nimi spojený rozvoj obnovitelných zdrojů energií. Stejně tak nabízíme našim zákazníkům moderní a ekologická řešení a služby. Jak potvrzuje naše certifikace u "Science Based Targets initiative" (SBTi), jsou naše cíle v oblasti ochrany klimatu v souladu s cílem omezit globální nárůst teplot na 1,5 ° C. Z pohledu dlouhodobé udržitelnosti našeho podnikání patříme podle hodnocení prestižní ratingové agentury ISS mezi čtyři nejlepší firmy na světě.

MVV Energie AG působí v regionu velkých měst v okrese Rýn-Neckar (ležícím v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko). Skupina MVV Group působí celosvětově.
Cube Infrastructure Managers
Cube Infrastructure Managers je nezávislá investiční společnost zaměřená na infrastrukturní projekty střední velikosti, která staví na spojení hlubokých oborových znalostí se zkušenostmi v oblasti řízení firem a financí. Od svého založení v roce 2007 využila své manažerské a finanční schopnosti a možnosti k inovativní transformaci základních i lokálních infrastruktur v oblastech, jako jsou optická vlákna, centrální vytápění, mobilita a dobíjecí stanice pro elektroauta. Cube využívá při výběru svých investic do malých a středních projektů, které jsou mimo hledáček velkých investorů, osobní a praktický přístup zaručující pro lokální komunity a jejich představitele dlouhodobou udržitelnost těchto infrastrukturních projektů. Cube získala prostřednictvím svých čtyř investičních fondů zaměřených na Evropu 3,9 miliardy Euro. Jsou to fondy zaměřené na brownfieldy Cube I, II a III a jeden telekomunikační fond zaměřený na nové projekty (greenfield) s názvem Connecting Europe Broadband Fund.
Kontakty pro média:

MVV Energie AG
Head of Communication and Brand
Sebastian Ackermann
Luisenring 49
D - 68159 Mannheim
T +49 621 290 34 13
F +49 621 290 28 60
sebastian.ackermann@mvv.de
www.mvv.de

MVV Energie CZ
Marketing and Communication Manager
Miloš Adámek
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
T +420 725 391 094
milos.adamek@mvv.cz
www.mvv.cz

Cube Infrastructure Managers
Caroline Kragerud, Head of Investor Relations
T +352 248 734 6874
ckragerud@cubeim.com
www.cubeinfrastructure.com

Peregrine Communications
Alex Gorokhov/Danila Andreev
T +44 7388 204845
cubeim@peregrinecommunications.com