Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2010 > MVV Energie CZ: deset let, deset měst a investice 0,5 miliardy Kč

MVV Energie CZ: deset let, deset měst a investice 0,5 miliardy Kč

Projekt COGEN II rozšíří kogenerační výrobu elektřiny skupiny MVV Energie CZ již do desátého města. MVV Energie tak dalším projektem oslaví 10 let od vstupu do České republiky. Celkové investice do kogenerační výroby skupiny MVV Energie CZ v projektech COGEN a COGEN II převýší 0,5 mld. Kč.
 
U projektu COGEN II, pro kogenerační výrobu tepla a elektřiny v České Lípě, byla zahájena administrativní a přípravná část. COGEN II s celkovou investicí 200 milionů korun bude dokončen v létě roku 2011. Navazovat bude na dokončený projekt COGEN, který byl s investicí 350 mil. Kč dokončen v dubnu 2010 v pěti městech skupiny (Louny, Jílové, Děčín, Opava a Studénka).
 
Spolu s realizací COGEN II je v České Lípě také v plánu propojení soustav připojením sídliště Slovanka do systému výtopny LOOS a demolice bývalé uhelné kotelny Dukla. "Česká Lípa se po desetileté působnosti MVV Energie v České republice stane desátým městem ve skupině s kogenerační výrobou elektřiny a tepla. Nadále se nám tak daří naplňovat firemní motto Zodpovědná energie," komentuje projekt Ing. Václav Hrach, Ph.D., předseda představenstva MVV Energie CZ a.s. 
 
Prvním z členů skupiny MVV Energie CZ se stala v roce 2000 společnost Zásobování teplem Vsetín a jako poslední do skupiny v listopadu 2009 vstoupila společnost IROMEZ. Celkem je dnes členem skupiny MVV Energie CZ již 14 společností, působí v 16 městech České republiky a dále rozšiřuje své produktové portfolio.
 
Skupina vyrábí energii převážně ze zemního plynu, dále z biomasy,hnědého uhlí i nízkosirných topných olejů a jako jediná v České republice také z geotermálního zdroje. Teplo vyrábí skupina v 16 městech, elektřinu v 9 městech a stará se o vodohospodářské služby ve 2 moravských městech. MVV Energie CZ a.s. je také jedna z nejúspěšnějších společností v České republice realizující energetické služby, tedy projekty energetických úspor.
 
 
 

Přehled skupiny MVV Energie CZ:

Vznik společnosti říjen 1993
Vstup MVV Energie AG do České republiky únor 2000
Počet společností ve skupině 14
Působnost skupiny 16 měst
Dodávky tepla 16 měst
Výroba elektřiny 9 měst
Dodávky vody 2 města
Počet zásobených domácností teplem 90 933
Celkový instalovaný elektrický výkon 48,71 MW
Celkový instalovaný tepelný výkon 1159,06 MW
Počet zrealizovaných projektů energetických služeb 33
Celková úspora energetických projektů 750 mil. Kč
 
Ing. Pavla Kulhavá