Homepage > Press centre > Press releases > Archive 2024 > Personální změny ve skupině ENETIQA

Personální změny ve skupině ENETIQA

Novým předsedou představenstva společnosti ENERGIE Holding a.s., patřící do skupiny ENETIQA, se 1. 6. 2024 stal Ing. Jan Nechvátal. Ve společnosti bude zodpovídat za celkové řízení, strategii, obchod a finanční řízení. Je absolventem Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. Před příchodem do skupiny ENETIQA působil na pozici předsedy představenstva ČEZ Teplárenská a.s. Zkušenosti má i ze společností ACTHERM spol. s r.o., či United Energy, a.s.

Dosavadní předseda představenstva společnosti ENERGIE Holding a.s. pan Kamil Neuwirth ukončil své působení v této společnosti k 29. 5. 2024.

Energetickou skupinu ENETIQA tvoří osmnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je od 9. prosince 2022 společnost ENETIQA Energy s.r.o., která je součástí nezávislé evropské investiční skupiny Cube Infrastructure Managers zaměřené na infrastrukturní projekty střední velikosti. Tři hlavní pilíře strategie skupiny ENETIQA jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

Akciová společnost ENERGIE Holding vznikla 27. září 2006. Počátkem roku 2007 odkoupila a převzala společnost centrální zásobování teplem ve městech Litoměřice, Louny, Mimoň a akciový podíl v Teplárně Liberec a.s. Hlavní podnikatelskou činností společnosti je výroba a rozvod tepelné energie.

 

 
Ing. Miloš Adámek