Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2022 > Personální změny ve skupině ENETIQA

Personální změny ve skupině ENETIQA

Novým předsedou představenstva společnosti ENERGIE Holding a.s., patřící do skupiny ENETIQA (dříve MVV Energie CZ), se od 1. 1. 2023 stal pan Kamil Neuwirth. Ve společnosti bude zodpovídat za celkové řízení, strategii, obchod a finanční řízení. Je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě a Notthingham Trent University. V minulosti působil na pozicích výkonného či finančního ředitele v obchodních firmách v různých evropských zemích.
 
Ing. Libor Štěpán, dosavadní předseda představenstva společnosti ENERGIE Holding a.s., se rozhodl ukončit své působení v této společnosti k 31. 12. 2022.
 Energetickou skupinu ENETIQA (dříve skupina MVV Energie CZ) tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je od 9. prosince 2022 společnost Cube III Energy CZ s.r.o., která je součástí nezávislé evropské investiční skupiny Cube Infrastructure Managers zaměřené na infrastrukturní projekty střední velikosti. Tři hlavní pilíře strategie skupiny ENETIQA jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

Akciová společnost ENERGIE Holding vznikla 27. září 2006. Počátkem roku 2007 odkoupila a převzala společnost centrální zásobování teplem ve městech Litoměřice, Louny, Mimoň a akciový podíl v Teplárně Liberec a.s. Hlavní podnikatelskou činností společnosti je výroba a rozvod tepelné energie.
 
Ing. Miloš Adámek