Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2004 > Reakce koncernu MVV Energie CZ na zvýšení ceny zemního plynu

Reakce koncernu MVV Energie CZ na zvýšení ceny zemního plynu

Výhodou centrálně dodávaného tepla (CZT) je fakt, že se zvýšení ceny paliva nepromítne v plné výši do ceny tepla. ... Pokud cena zemního plynu vzroste o 13%, po zakalkulování do nákladů se to na konečné ceně pro odběratele projeví zhruba polovinou, cena tepla tedy může teoreticky stoupnout jen o 7%.
 
Výhodou centrálně dodávaného tepla (CZT) je fakt, že se zvýšení ceny paliva nepromítne v plné výši do ceny tepla. Ta totiž má dvě položky: jednu fixní, která se nebude v dceřiných společnostech koncernu MVV Energie CZ měnit, a složku proměnlivou, kde se aktuální cena paliva může odrazit. Pokud cena zemního plynu vzroste o 13%, po zakalkulování do nákladů se to na konečné ceně pro odběratele projeví zhruba polovinou, cena tepla tedy může teoreticky stoupnout jen o 7%.
 
I tato nová cena však nebude ve většině případů promítnuta do výše nastavených záloh, takže zákazníci zatím nepocítí výraznou změnu v měsíčních platbách. Během topné sezóny může dojít k výkyvům v odběrech tepla v závislosti na průběhu zimy nebo na technickém vybavení jednotlivých stanic (možnost regulace), což bude mít také další vliv na konečné vyúčtování za odběr tepla. V jednotlivých regionech působnosti koncernu MVV Energie CZ navíc nejsme závislí pouze na jednom palivu.  MVV neustále pracuje na takových opatřením, která přispívají k dlouhodobé stabilizaci cen dodávaného tepla.
 
V Děčíně například využíváme geotermální zdroj energie, který částečně nahrazuje zemní plyn a tedy dlouhodobě snižuje cenu tepla v celé soustavě CZT. V Jablonci můžeme spalovat jak zemní plyn, tak topný olej. Včasným zásobením tak snižujeme celkové palivové náklady. Kromě Děčína náš koncern investuje do čistých technologií také například v Opavě – Kylešovicích.  Zde jsme dokončili fluidní kotle, které sníží emise o více než 10 tun ročně a pomohou ceny tepla ještě více stabilizovat.
 
Kromě dodávky tepla z dálkového zdroje přináší koncern MVV Energie CZ svým zákazníkům služby, které v jednotlivých regionech Čech a Moravy pomáhají teplo uspořit. Vhodně zvolenou metodou EPC (Energy Performance Contracting) dokážeme zákazníkovi s pomocí vlastní investice změnit systém vytápění tak, aby vyloučil tepelné ztráty a přitom byl maximálně výkonný. Rovněž naše dceřiné společnosti jsou připraveny poskytnout svým zákazníkům nadstandardní služby jako např. rozúčtování tepla jednotlivým domovním stanicím, nainstalování úsporných termostatických ventilů nebo servis výměníkové stanice.
 
Během posledních dvou let cena zemního plynu oznamovaná Energetickým regulačním úřadem několikrát klesla. Letošní zvýšení o 13% pomyslně vrací cenu zemního plynu na úroveň, která už tu několikrát byla. S ohledem na všechny proměnné vznikající jak při výrobě tak při odběru tepla můžeme předpokládat, že výsledný dopad cenového zvýšení zemního plynu nebude v letošním roce nijak dramatický a naši zákazníci budou i nadále využívat služeb CZT koncernu MVV Energie CZ  ke své plné spokojenosti. Mgr.Rita GabrielováTisková mluvčí MVV Energie CZ.