Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2015 > Rodinný domek vypustí za rok do ovzduší v Liberci více tuhých látek než všechny kotle centrálního zásobování teplem

Rodinný domek vypustí za rok do ovzduší v Liberci více tuhých látek než všechny kotle centrálního zásobování teplem

Velkou výhodou teplárenských zdrojů je minimální vliv na životní prostředí ve městech. Přísně kontrolované zdroje tepla dokáží společně se svými vysokými komíny ochránit město před smogovými situacemi. Oba dotační programy, se kterými se v budoucnu počítá pro zlepšení účinnosti celého systému vytápění v Liberci, schválila Evropská komise.

Teplo pro více než šestnáct tisíc domácností v Liberci vzniká převážně energetickým využíváním odpadů a spalováním zemního plynu. „TERMIZO, které patří mezi nejmodernější evropská zařízení svého druhu, plní ekologické limity látek vypouštěných do ovzduší s hodnotami, které jsou o několik řádů nižší než požadované normy. Teplárna Liberec snížila za posledních pět let emise na jednotky procent původního stavu," řekl člen představenstev obou společností Vladimír Pitín.

Jeden klasický kotel na hnědé uhlí v rodinném domku vypustí za rok do ovzduší až 250 kilogramů tuhých látek, což je zhruba o pětinu více než vyprodukuje Teplárna a TERMIZO dohromady. Převážná většina škodlivých látek z domácích kotlů kvůli nízkým komínům navíc skončí v místech, kde lidé bydlí. Teplárenské komíny emise naopak odvádějí vysoko nad město, kde se rozptýlí a kvalitu vzduchu v Liberci významně neovlivňují.

"Podpora ze strany města je důležitá i z pohledu likvidace komunálního odpadu. Čím více odpadů z domácností se ekologicky zlikviduje ve spalovně, tím nižší bude ekologická zátěž ve městě, kde společně žijeme. Společně s Teplárnou chceme dosáhnout nejen konkurenčních cen za teplo pro koncové odběratele, ale i lepšího životního prostředí pro všechny," řekl náměstek primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela.

Pro revitalizaci teplárenské soustavy v Liberci se nabízí využití dotací ze dvou operačních programů – Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Životní prostředí. Oba tyto programy jsou první, které eurokomisaři v Bruselu České republice schválili pro roky 2014–2020.

Příležitosti, které mohou nabídnout tyto programy dotační podpory, by zvýšily účinnost plánovaných investic v podobě vysoce efektivních a ekologických dodávek tepla. Na podzim akcionáři zveřejní návrh dalšího postupu, který bude směřovat k dlouhodobému snížení ceny tepla.

Teplárna Liberec zásobuje více než šestnáct tisíc libereckých domácností, desítku průmyslových areálů a 130 odběratelů z terciární sféry. Centrální zásobování teplem zajišťuje dodávky tepelné energie ve městě už od roku 1976. Do skupiny MVV Energie CZ patří Teplárna Liberec od roku 2007. Pro výrobu tepla používá v posledních letech téměř výhradně zemní plyn a energii vyrobenou v přilehlém zařízení na energetické využití odpadů – Termizo. Výrazně tak přispívá k zachování zdravého životního prostředí.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných společností s působností v patnácti městech České republiky, především na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná energie". Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 
Tisková zpráva společnosti Teplárna Liberec, a.s., vydáno dne 1. 6. 2015