Domovská stránka > Naše služby > Kombinovaná výroba tepla a elektřiny > COGEN > Sídliště Kateřinky - Východ zásobuje teplem Výtopna Hillova

Sídliště Kateřinky - Východ zásobuje teplem Výtopna Hillova

OPATHERM a.s. má v systému zásobování teplem o 1,5 km horkovodu více. Projekt COGEN ve městě Opava rozšířil síť zásobování teplem z Výtopny Hillova až na sídliště Kateřinky-Východ. V Kateřinkách-Východ tak bylo z provozu odstaveno pět plynových blokových kotelen.
 
„Nyní se na nás obracejí obyvatelé z tohoto sídliště. Všimli si, že blokové kotelny již nehlučí a také se přestalo kouřit z komínů. Kromě zlepšení životního prostředí na sídlišti také dlouhodobě věříme v úspory nákladů na dodávky plynu. Výtopna Hillova je totiž zemním plynem zásobena z dálkovodu, kde je nižší cena za kapacitní složku plynu, a také účinnost kotlů je zde vyšší,“ komentuje projekt Ing. Miroslav Uvíra, předseda představenstva společnosti OPATHERM a.s.
 
Stavba horkovodu začala v červenci 2009 a byla ukončena v listopadu 2009. Při výstavbě činilo největší potíže křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi a s vysokou hladinou spodní vody, která stále ohrožovala stavbu. Již na konci roku 2009 byly ukončeny všechny práce na pozemních komunikacích, chodnících a parkovištích a upraveny veškeré travnaté plochy.
 
Poté již stačilo nastavit správně všechna zařízení a ′otevřít kohoutky′. „Při samotném propojení zdrojů nebyli naši zákazníci nijak omezeni v dodávkách tepla. Spuštění teplé vody do nového horkovodu a zásobování z Výtopny Hillova tak nijak negativně nezasáhlo do života domácností na sídlišti,“ dodává Ing. Miroslav Uvíra.
 
V prvních týdnech po zahájení dodávek z Výtopny Hillova OPATHERM a.s. kontroloval veškerá nastavení a výpočty projektu. Výtopna Hillova i přes vysoké mrazy bez problémů zásobovala všechny zákazníky požadovaným množstvím tepelné energie. Plynové blokové kotelny však i přesto zůstanou jako náhradní zdroje tepla.