Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2004 > Slovo jednatele společnosti MVV Energie CZ

Slovo jednatele společnosti MVV Energie CZ

Vážení přátelé, uplynulé období od 1. října roku 2002 do 30. září roku 2003 bylo pro MVV Energie CZ s.r.o. výjimečné ...
 
Vážení přátelé, uplynulé období od 1. října roku 2002 do 30. září roku 2003 bylo pro MVV Energie CZ s. r. o. výjimečné hned ze dvou důvodů. Vstoupili jsme do desátého roku existence naší společnosti, který ukončil období jejího velmi dynamického rozvoje. V tomto roce se naší novou prioritou stala postupná konsolidace skupiny MVV Energie CZ, jež se během uplynulého desetiletí stala čtvrtým největším teplárenským celkem v ČR.
 
Vytrvalým společným úsilím se nám podařilo vytvořit a udržet významnou a stabilní pozici mezi předními energetickými firmami na českém trhu a uspokojovat desetinu celkové poptávky domácností po centrálním vytápění. Také z pohledu hospodářských výsledků můžeme hodnotit období 2002/2003 jako velmi úspěšné. Dosáhli jsme nejvyššího zisku v historii společnosti.
 
Skupina MVV Energie CZ vytvořila při konsolidovaném obratu ve výši 3 miliardy Kč zisk před zdaněním ve výši 195 milionů Kč. Přitom EBIT činil 385 milionů Kč. I přes velmi dobré výsledky však nebyly všechny naše záměry v období 2002/2003 naplněny. Nepodařilo se nám dokončit splynutí společností MVV Energie CZ s. r. o., Teplárny Brno, a. s., OPATHERM a. s. a Městské inženýrské sítě Studénka a. s. Tento proces byl zablokován soudní žalobou minoritních akcionářů, kteří napadli rozhodnutí o splynutí, jež schválila valná hromada Teplárny Brno, a. s. v květnu roku 2003.
 
V následujícím období bude naším společným cílem postupné sladění a zvýšení efektivity všech klíčových procesů ve společnostech skupiny MVV Energie CZ. Jsou také připraveny další rozvojové projekty, které mapují nové významné příležitosti na domácím i zahraničním trhu. Finanční stabilita společnosti, velmi dobré hospodářské výsledky a dlouhodobá spokojenost zákazníků jsou kvalitní základnou pro naplnění strategických záměrů a cílů skupiny MVV Energie CZ, udržení její stávající tržní pozice a zajištění dalšího rozvoje a prosperity.
 
Dovolte mi proto poděkovat zaměstnancům za kvalitní práci a dosažené výsledky, zákazníkům za jejich věrnost a cenné podněty pro další zkvalitnění služeb a dodávek a obchodním i ostatním partnerům za oboustranně prospěšnou spolupráci, jež umožňuje naplňovat náš dlouhodobý záměr: „Poskytovat klientům komplex špičkových služeb spojených s dodávkou tepelné pohody.“ Ing. Ivo Slavotínekjednatel MVV Energie CZ s. r. o.