Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2004 > Společnost Teplárny Brno, a.s. koncernu MVV Energie CZ mění majitele

Společnost Teplárny Brno, a.s. koncernu MVV Energie CZ mění majitele

Teplárenský koncern MVV Energie CZ s.r.o. prodává svou dceřinou společnost Teplárny Brno, a.s. ( TB ) do rukou města Brna. Reaguje tak na dlouhodobé snahy města ovládat regionální trh s teplem.
 
Obě strany přitom vycházejí ze složité situace, která v Brně nastala po nezdařené fúzi čtyř společností koncernu MVV Energie CZ, do níž měly Teplárny Brno a.s. také patřit.Účastníky prodeje jsou čtyři strany: MVV Energie CZ, s.r.o. (vlastník 85% akcií TB), MVV  Energie AG (jediný společník MVV Energie CZ), město Brno (vlastník 10,35% akcií TB) a společnost Tepelné zásobování Brno a.s. (budoucí vlastník 85% akcií TB). O nákupu tepláren rozhodlo zastupitelstvo města Brna dne 7.9.2004, dále pak dozorčí rada MVV Energie CZ dne 22.9.04 a také dozorčí rada MVV Energie AG dne 8.10.2004.Smlouvu o prodeji podepsaly všechny čtyři zúčastněné společnosti ve čtvrtek 14.10.2004 v Brně. Cena prodávaných akcií TB, na které se dohodly  MVV Energie CZ a město Brno, je výhodná pro obě strany a činí celkem 1 035 milionů korun.
 
Cena, za kterou Teplárny Brno a.s. dodávaly teplo, je podle údajů společnosti  stabilní, v posledním roce dokonce klesla z 316,90 korun/GJ na  315,10 korun/GJ. Také počet nově připojených zákazníků svědčí o tom, že Teplárny Brno, a.s. po dobu svého působení v koncernu MVV Energie CZ nejen že plnily roční plán, ale díky vlastním investicím také  vylepšovaly svou konkurenceschopnost na trhu. Na trhu s teplem v  Brně působí kromě jiných i společnost  Tepelné zásobování Brno, a.s. (TEZA), jejímž jediným akcionářem je město Brno.
 
Nově nabytou společnost Teplárny Brno, a.s. bude město vlastnit právě prostřednictvím společnosti TEZA a.s. „Český trh s centrálním teplem zůstává ohniskem našeho podnikatelského zájmu, MVV Energie AG se bude v České republice v příštích letech ještě více angažovat. ČR je pro nás důležitým trhem budoucnosti, v němž chceme uplatňovat naše vysoce profesionální know-how v oblasti CZT “, říká Dr. Werner Dub, člen dozorčí rady MVV Energie AG v německém Mannheimu. „Po prodeji Tepláren Brno máme stále ještě zastoupení v sedmi českých městech a  svou pozornost zaměřujeme na další zajímavé akvizice. Vedeme odpovídající jednání a chceme využít atraktivní příležitosti“. 
 
Koncern MVV Energie CZ bude v souladu s novými iniciativami Evropské unie  zvyšovat efektivitu využití energie u koncových spotřebitelů a to nabídkou energetických služeb. Zkušenosti s uplatňováním metody EPC (Energy Performance Contracting) v oblasti úspor energií, které koncern získal v průběhu posledních deseti let,  bude dále zhodnocovat při vytváření širšího portfolia služeb. Komfort a kvalita přitom budou hlavní součástí produktové nabídky pro stávající i pro nové zákazníky. Cíl zvýšit výkonnost celé skupiny bude mottem do příštích let tak, aby i v novém prostředí liberalizovaného trhu udržel koncern svou konkurenceschopnost na trhu.
 
S ohledem na celosvětově přijaté dohody o redukci emisí skleníkových plynů je už nyní koncern MVV Energie CZ připraven na obchodování s emisemi CO2 podle vládou vyhlášeného alokačního plánu.