Domovská stránka > O nás > Kde působíme > Mimoň > Středoevropský unikát v Mimoni - vytápěná vzletová dráha dlouhá 2700 m

Středoevropský unikát v Mimoni - vytápěná vzletová dráha dlouhá 2700 m

Letiště v Mimoni
Letiště v Mimoni-Hradčanech vybudovala v březnu 1945 německá armáda, letiště však bylo později zničeno americkým náletem.
 
Dne 10. května 1945 obsadila toto území armáda sovětská, poté zde sídlila armáda česká a od roku 1968, kdy byl celý vojenský prostor znovu (dočasně) zabrán, opět armáda sovětská.
 
Poslední ruský transport odjel z Mimoně 30. května 1991. Od té doby je letiště ponecháno svému osudu.
 
Na leteckém snímku je dobře vidět poloha letiště: vlevo uprostřed je konec obce Hradčany, silnice vedoucí do levého horního rohu vede do Mimoně, vpravo nahoře je Výtopna Hradčany (dnes patřící společnosti ENERGIE Holding a.s., která je součástí skupiny MVV Energie CZ) na okraji obce Loužnice.
 
Letiště v Mimoni
Jsou zde i dobře patrné impozantní rozměry letištní plochy, která patří rozlohou mezi největší ve střední Evropě.
 
Tvoří ji hlavní vzletová dráha (2700m dlouhá a 90m široká) a dvě souběžné pojezdové dráhy (o stejné délce, vzájemně propojené).
 
Beton letištní plochy obsahuje parovody, kterými kolovala horká pára (z přidružené teplárny), aby letiště mohlo fungovat i v zimě.
 
Rozvětvené cestičky vedou ke stojánkám a maskovaným hangárům. 
Letiště v Mimoni
Letiště v Mimoni
Letiště v Mimoni
Letiště v Mimoni
Teplárna původně sloužila jako zdroj pouze pro vojenské potřeby. Po opuštění letiště armádou byla nejprve tři roky zakonzervována a pak byl vybudován přivaděč do Mimoně a naopak odstaveny menší zdroje v Mimoni a Ralsku. Nad plotem teplárny je tak dodnes vidět zaslepený původní přívod parovodu k letišti.
 
K letišti dále patří zázemí, které se skládá z ubikací, opraven automobilů a tanků, letištních hangárů apod. Většina tohoto zařízení zchátrala nebo byla vyrabována a zdemolována. Jen zlomek těchto budov je využíván pro drobné podniky, hangáry pro uskladnění posypové soli či zázemí pro pilu. Ve velkém hangáru je dnes řádově patnáct ultralehkých letadel členů místního aeroklubu. 
Letiště v Mimoni
Letiště v Mimoni
Zdá se, že alespoň pro část letiště se blýská na lepší časy. V současné době probíhá obnova panelových domů severně od letiště, poblíž teplárny. Letiště samo však může být pohlceno plánovaným obchvatem Mimoně, který mezi obcemi Ploužnice a Hradčany má vést právě těmito místy.
 
Pokud byste se na letiště chtěli vydat, doporučuji buď přijet od Doks přes Hradčany a na konci zástavby Hradčan odbočit doprava podél posledního plotu (při odbočení je nalevo od silnice kaplička) a projet první branou přímo proti Vám. Nebo si při cestě od Ploužnice nechte poradit našimi kolegy v teplárně, kteří Vás určitě navedou.