Homepage > Press centre > News > Teplárny po opadnutí velké vody hned obnovují dodávky tepla

Teplárny po opadnutí velké vody hned obnovují dodávky tepla

Ihned po opadnutí vody začaly teplárny v městech zasažených povodní pracovat na obnovení zásobování teplem a teplou vodou. Vzhledem k vývoji počasí (místy opět prší, na tuto roční dobu je také opravdu velmi chladno) se stává obnovení dodávek tepla a teplé vody prioritou.
 
MVV enservis a.s. zajišťovala od roku 2006 údržbu pro několik společností skupiny MVV a realizaci investičních projektů. Analýzy prokázaly, že vlivem změn okolního prostředí přestala být společnost pro skupinu přínosná. Jako nejvýhodnější varianta byl vyhodnocen převod údržby zpět na společnosti skupiny.
Společně s tímto zpětným převodem byla převedena i majoritní část zaměstnanců společnosti MVV enservis a.s., došlo tak k zachování většiny pracovních míst. Na pozici likvidátora byl k 11. 10. 2013 jediným akcionářem jmenován stávající jediný člen představenstva Ing. Jan Petránek.
 

Teplárenské sdružení České republiky

je zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství. Bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit dálkové zásobování teplem. Vedle výrobců a distributorů dálkového tepla jsou jeho členy rovněž vysoké školy a organizace, jejichž činnost je svázána s dálkovým zásobováním teplem. Členové Sdružení zásobují teplem dálkově přes 1,1 milionu domácností, v nichž žije přes 3 miliony obyvatel.
 
Teplo dodávají i průmyslovým podnikům, ale také školám, nemocnicím, úřadům a další odběratelům.
 
Tisková zpráva Teplárenského sdružení, vydáno dne 5. 6. 2013
 
Více informací najdete na stránkách www.tscr.cz