Domovská stránka > O nás > Kde působíme > Liberec > Unikátní odpočinková zóna v režii Teplárny Liberec

Unikátní odpočinková zóna v režii Teplárny Liberec

Prvotní myšlenka revitalizace parku vznikla na jednání mezi Teplárnou Liberec a TERMIZO. Nejenže spolu pravidelně obě společnosti řeší obchodní vztahy a jejich areály spolu sousedí nedaleko centra města, ale s obytnou zónou je odděluje právě městský lesopark. Desítky let zarůstal a stal se místem pro bezdomovce a černé skládky.
Lesopark
Ideovým záměrem obou společností pak bylo park zrevitalizovat, přinést tak odpočinkovou zónu všem místním obyvatelům a v neposlední řadě také získat pozornost veřejnosti.
 
Za necelého půl roku se tak od jednoduchého prořezaní stromů dostal prvotní nápad k unikátnímu projektu v rámci České republiky. Správce lesoparku totiž měli řadu zajímavých kontaktů, takže se velmi brzy začalo se samotnou realizací rozplánovanou do pěti let.
 
Podrobnou projektovou dokumentaci zpracovala renomovaná firma a realizátoři ji budou potřebovat při žádání o dotace z Evropské unie. Neocenitelným přínosem se pak stal nápad architektů udělat z lesoparku industriální park, ve kterém by se uplatnily netradičním způsobem pojaté vysloužilé díly z technologií obou společností.
 
Tyto zóny vznikají v posledních letech na západ od našich hranic a veřejnost je přijímá velmi dobře.
Lesík
Lesík
Záměrem projektu je, aby se tento prostor stal místem setkávání lidí všech generací, kteří by se identifikovali s industriálním prostředím, které je obklopuje, a jehož součástí jsou i obě společnosti, jež projekt realizují – tedy Teplárna LiberecTERMIZO.