Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2009 > V Uherském Hradišti bylo vyrobeno již 12 tis. kWh elektřiny

V Uherském Hradišti bylo vyrobeno již 12 tis. kWh elektřiny

Společnost CTZ s.r.o. se přidala k dalším výrobcům elektrické energie ve skupině MVV Energie CZ. Projekt „Posílení zdrojové části CTZ s.r.o.“ jehož součástí je i instalace turbogenerátoru pro výrobu elektrické energie byl dokončen v plánovaném termínu a zařízení je připraveno do plného provozu. Uherské Hradiště se tak po Vsetíně, Liberci a Děčíně ve skupině MVV Energie CZ přiřadilo k dalším městům, kde se vyrábí elektrická energie, a to způsobem nejefektivnějším, tedy kogenerační výrobou.
 
„Vysoce účinná kogenerační výroba elektrické energie je jedním z pilířů strategie MVV Energie CZ a v nejbližší době budou rozšířeny výrobní kapacity i na dalších místech v České republice,“ komentuje projekt Ing. Václav Hrach, Ph.D., předseda představenstva společnosti.
 
Realizace projektu v Uherském Hradišti začala na počátku roku 2008. Jeho hlavním cílem pak bylo posílení tepelného výkonu pro pokrytí potřeby nově se připojujících odběratelů v Uherském Hradišti a rozšíření výroby o výrobu elektrické energie. Projekt tak byl rozdělen na tři části - výstavbu nového hnědouhelného parního kotle K4, instalaci turbogenerátoru TG1 a ostatní doprovodné části např. vybudování nového řídícího střediska. Od prosince 2008 vyrobil nový kotel K4 již 37 tis. GJ tepla a je nepřetržitě v provozu.
 
 
Pavla Kulhavá