Domovská stránka > Tiskové centrum > Aktuality > V Uherském Hradišti směřují k využití komunálního odpadu a plynu

V Uherském Hradišti směřují k využití komunálního odpadu a plynu

CTZ s.r.o.

Kombinace šetrné přeměny nerecyklovatelného komunálního odpadu na teplo spolu se zemním plynem v mixu teplárny Mařatice by mělo do budoucna nahradit uhlí. Rozhodla o tom na svém jednání v pondělí 15. listopadu 2021 Rada města Uherské Hradiště, která je s MVV Energie CZ a.s. spolumajitelem společnosti CTZ s.r.o. provozující tuto teplárnu. Rozhodnutí musejí ještě potvrdit zastupitelé města.

Podle Jörga Lüdorfa, předsedy představenstva MVV, je rozhodnutí v souladu se strategií snižování emisí skleníkových plynů při výrobě tepla, kterou skupina MVV dlouhodobě prosazuje: „Náhrada uhlí tepelnou energií z odpadu, jenž by jinak skončil na skládce, je prozíravé rozhodnutí. Věřím, že ho ocení i budoucí generace." Podle Ing. Kamila Ondry, jednatele CTZ, výběr varianty využívající zařízení na energetické využití odpadů umožní teplárně nabízet dlouhodobě nejvýhodnější ceny tepla, které budou odolnější vůči výkyvům ceny zemního plynu. „Oddechl jsem si. Neumím si představit, že bychom s vědomím toho, co se dnes na energetickém trhu děje, přestavěli teplárnu jen na zemní plyn," říká Kamil Ondra.

Více na www.ctz.mvv.cz