Homepage > Press centre > News > V Uherském Hradišti se přibližujeme dekarbonizaci

V Uherském Hradišti se přibližujeme dekarbonizaci

CTZ s.r.o.

Odborníci z VUT Brno, Ústavu procesního inženýrství, dokončili studii modernizace teplárny Mařatice v Uherském Hradišti. Výsledky studie včera prezentovali zastupitelům Uherského Hradiště, novinářům a veřejnosti. Teplárnu Mařatice provozuje společnost CTZ s.r.o., jejímiž vlastníky jsou společnost MVV Energie CZ a.s. (50,96 %) a město Uherské Hradiště (49,04 %).

Jako dvě ekonomicky nejvýhodnější varianty modernizace teplárny studie vyhodnotila přechod na spalování zemního plynu v kombinaci se zařízením na energetické využití odpadu (ZEVO). Obě varianty se liší pouze počtem nových kogeneračních jednotek. Na třetím místě studie uvádí variantu spalování zemního plynu bez ZEVO a na čtvrtém místě výstavbu kotlů na spalování biomasy.

Podle Ing. Kamila Ondry, jednatele společnosti CTZ, studie potvrdila předběžné výpočty, které výhodnost tohoto řešení ukazovaly. „Pokud společníci výběr varianty schválí, budeme schopni našim zákazníkům nabídnout nejnižší možné ceny tepla a do značné míry budeme nezávislí na budoucím vývoji ceny zemního plynu nebo na bezpečnosti jeho dodávek z Ruska. Kromě toho město získá jistotu, že nebude mít potíže s likvidací zbytkového komunálního odpadu po zákazu skládkování v roce 2030 a že poplatky za jeho likvidaci budou stabilní a přiměřené. Podle našich posledních informací Zlínský kraj neplánuje výstavbu centrální spalovny komunálních odpadů, protože nemá k dispozici teplárenskou soustavu, která by vyrobené teplo využila," říká Kamil Ondra.

O zpracování studie rozhodli zástupci MVV a města Uherské Hradiště v roce 2019 a svůj záměr ukončit spalování uhlí a přejít na takové palivo nebo kombinaci paliv, které zajistí stabilní ceny tepla a bude minimalizovat vliv teplárny na životní prostředí, stvrdili podpisem memoranda o porozumění. To podepsali za MVV předseda představenstva Jörg Lüdorf a za Uherské Hradiště starosta Stanislav Blaha.

Více na www.ctz.mvv.cz   

 
Ing. Jitka Tůmová