Město Písek – II. etapa

Město Písek se po pozitivních zkušenostech s metodou EPC na svých školách rozhodlo vyhlásit veřejnou zakázku na dodavatele EPC projektu i pro své další městské objekty. Tuto soutěž v roce 2014 vyhrála společnost ENETIQA a.s. a na přelomu let 2014 a 2015 realizovala úsporná opatření.
 
Město Písek - II. etapa
Objekty:
 • radnice
 • zimní stadion
 • kulturní dům
 • kino Portyč
 • divadlo Fráni Šrámka
 • sladovna

 

Hlavní úsporná opatření:
 • Modernizace plynových kotelen a předávacích stanic.
 • Instalace individuálního řízení teplot v místnostech.
 • Nový systém MaR s možností dálkového dohledu.
 • Výměna svítidel ve vybraných místnostech a nad ledovou plochou.
 • Aktivní energetický management.

 

 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel Město Písek
Dodavatel ENETIQA a.s.
Délka kontraktu 10 let (05/2015 - 04/2024)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 6,586 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 1,443 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 14,43 mil. Kč
Celková investice klienta 8,64 mil. Kč