Domovská stránka > Naše služby > EPC - Energetické úspory > Reference EPC by ENETIQA > Městské objekty a veřejné osvětlení v Holicích

Městské objekty a veřejné osvětlení v Holicích

V roce 2013 vypsala radnice města Holice v Pardubickém kraji soutěž na dodavatele projektu EPC, který měl navrhnout a zrealizovat úsporná opatření na celkem 7 městských objektech a soustavě veřejného osvětlení. Veřejnou zakázku získala společnost ENETIQA a.s.
 
 
Veřejné osvětlení Holice
Objekty:
 • kulturní dům
 • 3 základní školy
 • 3 mateřské školy
 • veřejné osvětlení

 

Hlavní úsporná opatření:
 • Rekonstrukce zdrojů tepla.
 • Instalace individuálního řízení teplot v místnostech.
 • Rekonstrukce strojoven tepla a VZT.
 • Nový systém MaR s možností dálkového dohledu.
 • Výměna svítidel ve vybraných místnostech.
 • Instalace úsporné sanitární techniky.
 • Aktivní energetický management.

 

Tento projekt je zajímavý nejen svou komplexností z pohledu zapojení úsporných opatření v objektech a veřejném osvětlení, ale také díky pro­pojení s dotačními tituly OPŽP. Vedle projektu EPC byly z dotačního titulu OPŽP realizována úsporná opatření stavebního charakteru na 4 objektech (zateplení, výměna oken, instalace nových zdrojů tepla – plynových tepel­ných čerpadel). Právě kombinace EPC a stavebních opatření přináší městu maximální možnou úsporu energií.

Přibližně polovina investice byla vynaložena na výměnu zhruba tisíce kusů svítidel veřejného osvětlení. Společnost ENETIQA a.s. instalovala moderní LED svítidla s integrovanou regulací intenzity osvětlení. Nová světla výrazně zmodernizovala noční osvětlení města, snížila světelný smog ve městě, a hlavně pomohla snížit původní spotřebu elektrické ener­gie na veřejné osvětlení na zhruba 40 % původních hodnot, jak ukazuje graf níže.

 

Spotřeba elektrické energie na veřejné osvětlení v Holicích

Snížení spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v Holicích metodou EPC
 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel Město Holice
Dodavatel ENETIQA a.s.
Délka kontraktu 10 let (10/2014 – 9/2024)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 4,931 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 2,897 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 28,976 mil. Kč
Celková investice klienta 16,9 mil. Kč