Pardubický kraj

Pardubický kraj, jako lídr v realizaci veřejných zakázek na realizaci energeticky úsporných opatření se zaručenou úsporou, vypsal v roce 2020 již osmou etapu veřejné zakázky, kterou následně realizovala společnost ENETIQA a.s. Na přelomu let 2022 a 2023 byla realizována dodatečná opatření, které kraji přinesou další úsporu energetických nákladů.

Pardubický kraj FVE
Objekty:
 • Dětský domov Pardubice
 • Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
 • Domov pod Kuňkou
 • Krajský úřad Pardubického kraje
 • Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
 • Speciální ZŠ, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí
 • Sportovní gymnázium Pardubice
 • Střední odborné učiliště zemědělské Chvaletice
 • Střední průmyslová škola chemická Pardubice
 • VOŠ a SŠ technická Česká Třebová
 
 
Hlavní úsporná opatření:
 • Instalace nových vysoce účinných kondenzačních kotlů
 • Kompletní rekonstrukce systémů MaR pro vytápění včetně dálkového dohledu
 • Kompletní rekonstrukce směšovaných uzlů na jednotlivých topných větvích rozdělovače/sběrače
 • Instalace elektronicky řízených termostatických hlavic pro individuální nastavení teplot v místnostech (tzv. IRC) a doplnění termostatických ventilů
 • Regulace teploty teplé užitkové vody
 • Chemické čištění otopné soustavy
 • Modernizace vybavení prádelen
 • Instalace stabilizátorů napětí
 • Instalace fotovoltaických panelů
 • Výměna původního osvětlení za nové energeticky úspornější
 • Rekonstrukce sprch, instalace spořičů WC a perlátorů
 • Aktivní energetický management
 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel Pardubický kraj
Dodavatel ENETIQA a.s.
Délka kontraktu 11 let (03/2020 - 03/2030)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 20,576 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 3,493 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 37,942 mil. Kč
Celková investice klienta 30,939 mil. Kč