Domovská stránka > Naše služby > EPC - Energetické úspory > Reference EPC by ENETIQA > Sídlo Správy majetku odborových svazů kultury (SMOSK) v Praze – I. až IV. etapa

Sídlo Správy majetku odborových svazů kultury (SMOSK) v Praze – I. až IV. etapa

Společnost ENETIQA a.s. zahájila postupnou modernizaci energetického systému už v roce 2010 kdy došlo k výměně první dvojice plynových kotlů. Díky dobrým výsledkům první etapy projektu se klient v roce 2014 rozhodl využít metodu EPC i pro druhou etapu, ve které došlo ke kompletní obměně technologie plynové kotelny. V roce 2018 proběhla rekonstrukce topných větví a instalace stabilizátoru sítě. V poslední čtvrté etapě, která byla zahájena v roce 2021, došlo k instalaci dvou kogeneračních jednotek.
 
EPC SMOSK - Sídlo Správy majetku odborových svazů kultury
Hlavní úsporná opatření:
  • Náhrada původních kotlů za nové moderní kondenzační kotle DeDietrich
  • Instalace malého kondenzačního kotle pro zajištění letního provozu
  • Úpravy strojní části přípravy TUV
  • Rekonstrukce rozdělovače/sběrače
  • Instalace stabilizátoru napětí
  • Rekonstrukce systému MaR s možností dálkového dohledu
  • Instalace 2 kogeneračních jednotek o celkovém výkonu 80 kWe
 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel Správa majetku odborových svazů kultury
Dodavatel ENETIQA a.s.
Délka kontraktu 23 let (2011 – 2033)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 2,479 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 16,841 mil. Kč
Celková investice klienta za všechny etapy 12,741 mil. Kč