Domovská stránka > Naše služby > EPC - Energetické úspory > Reference EPC by ENETIQA > Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.

Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.

Na jaře 2022 společnost ENETIQA a.s. uzavřela Smlouvu o energetických službách určenou veřejnému zadavateli na Realizaci energetických úspor metodou EPC pro Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. Následně byly započaty přípravné a verifikační práce. Veškerá energeticky úsporná opatření byla realizována do konce roku 2022. Na začátku roku 2023 byl s klientem uzavřen dodatek na realizaci dodatečných úsporných opatření, které přinesou další úsporu.

 

Projekt Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.
Objekty:
 • Centrum
 • Lázeňský dům
 • Čechie
 • Kolonáda
 • Réva
 • Slovan
 • Janský dvůr
 • Hotel Terra
 • Moravěnka
 • Evropa
 • Bellevue
 • Dětská léčebna Vesna
 • Aquacentrum - bazén

 

Hlavní úsporná opatření:
 • Modernizace strojovny vytápění – rozdělovače/sběrače a topných větví ÚT
 • Instalace elektronicky řízených termostatických hlavic pro individuální nastavení teplot v místnostech (tzv. IRC) s vazbou na aktuální obsazenost v rezervačním systému SLL
 • Instalace termostatických hlavic a radiátorových ventilů včetně nového zaregulování otopné soustavy
 • Modernizovaný sytém MaR a dálkový dohled
 • Instalace nové VZT jednotky s rekuperací tepla pro Aquacentrum
 • Instalace frekvenčních měničů k jednotkám VZT
 • Výměna původního osvětlení za nové energeticky úspornější LED
 • Výměna původního veřejného osvětlení na náměstí za nové energeticky úspornější
 • Aktivní energetický management
 • Dodatečná opatření v podobě využití podzemních vod pro terapeutické vany a rozšíření výměny osvětlení
 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel

Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.

Dodavatel ENETIQA a.s.
Délka kontraktu 10 let (2023 - 2032)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 30,63 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 3,49 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 34,914 mil. Kč
Celková investice klienta 27,939 mil. Kč