Statutární město Opava

Společnost ENETIQA a.s. jako lídr sdružení „MVV a EVČ pro projekt EPC Opava" realizovala v roce 2014 projekt pro celkem 10 objektů města Opava.
 
EPC Opava zimní stadion
Objekty:
 • 3 základní školy
 • 5 mateřských škol
 • zimní stadion
 • městské lázně

 

 

Významným opatřením byla úplná změna zdroje tepla městských lázní. Původní parní kotelna byla demontována a objekt byl připojen na blízkou kotelnu místního dodavatele tepla OPATHERM a.s. Tím se podařilo snížit emise v centru města (zastaralý zdroj s neefektivní účinností byl vyřazen). Navíc – zejména díky tomuto propojení, jenž zainvestovala společnost OPATHERM a.s. – nebylo nutné vybudovat novou plynovou kotelnu. Město Opava tak výrazně ušetřilo.

Hlavní úsporná opatření:
 • Instalace tepelného čerpadla využívající odpadní teplo kompresorů zimního stadionu.
 • Propojení topné větve tepelného čerpadla s vedlejším objektem lázní pro ohřev
  bazénové vody.
 • Komplexní rekonstrukce VZT jednotek v městských lázních. Úpravy na strojních částech topných soustav.
 • Aplikace technologie pro využití odpadního tepla z odpouštěné vody ze sprch a dětského bazénu.
 • Instalace elektronicky řízených termostatických hlavic pro individuální nastavení teplot v místnostech (tzv. IRC) objektů škol.
 • Rekonstrukce plynových kotelen a předávacích stanic.
 • Výměna svítidel ve vybraných objektech.
 • Nový systém MaR s možností dálkového dohledu.
 • Aktivní energetický management.

 

Dodatečné úsporná opatření:
 • Nové LED osvětlení s možností regulace ledové plochy zimního stadionu a městského bazénu.

 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel Statutární město Opava
Dodavatel Sdružení ENETIQA a.s. + EVČ s.r.o.
Délka kontraktu 10 let (2015 - 2024)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 15,350 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 4,891 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 48,909 mil. Kč
Celková investice klienta 32,92 mil. Kč