UJEP Ústí nad Labem

Společnost ENETIQA a.s. vysoutěžila roku 2019 projekt na dodávku energeticky úsporných opatření metodou EPC v objektu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Uzavření smlouvy proběhlo v létě roku 2019 a v září téhož roku následoval dodatek smlouvy SES k rozšíření projektu. Ke kompletnímu předání díla došlo v prosinci roku 2020 a od 1.1.2021 přešel projekt do garanční fáze.
 
 
UJEP Ústí nad Labem
Objekty:
  • Areál vysoké školy UJEP
 
 
Hlavní úsporná opatření:
  • Instalace kogenerační jednotky
  • Kompletní rekonstrukce systémů MaR pro vytápění
  • Instalace úpravny vody
  • Instalace elektronicky řízených termostatických hlavic pro individuální nastavení teplot v místnostech (tzv. IRC)
  • Výměna původního osvětlení za nové energeticky úspornější
  • Spořiče vody
  • Aktivní energetický management

 

Smluvní rámec projektu:  
Odběratel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodavatel ENETIQA a.s.
Délka kontraktu 9 let (2021 – 2029)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 8,146 mil Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 1,540 mil Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 13,863 mil. Kč
Celková investice klienta 11,112 mil. Kč