Ústecký kraj

Na přelomu roku 2020 a 2021 ENETIQA a.s. dokončila realizaci pilotního projektu energetických úspor se zaručeným výsledkem, tedy metodou EPC. Ústecký kraj využil pro přípravu úvodních analýz potenciálu úspor dotační titul MPO EFEKT a následně vyhlásil výběrové řízení na poskytovatele EPC projektu. Nejkomplexnější a ekonomicky nejvýhodnější řešení předložila naše společnost, která následně celý projekt v roce 2020 zrealizovala. V průběhu realizace byl projekt rozšířen o dodatečná úsporná opatření.

 

Domov mládeže a Zdravotnická škola Chomutov
Objekty:
 • Domov důchodců Libochovice
 • Domov sociálních služeb Litvínov, Křižatecká 16
 • Domov sociálních služeb Litvínov, Zátiší 177
 • Gymnázium Teplice
 • SOŠ Energetická Chomutov
 • Obchodní Akademie Chomutov
 • SOŠ Stavební Chomutov
 • Domov mládeže a jídelna Chomutov
 • Střední zdravotnická škola Chomutov
 • Školní dílny Chomutov
 
 
Hlavní úsporná opatření:
 • Instalace kogeneračních jednotek
 • Instalace nových vysoce účinných kondenzačních kotlů
 • Instalace nové kompaktní předávací stanice a rekonstrukce stávající výměníkové stanice
 • Energeticky úspornější prádelenská technologie
 • Kompletní rekonstrukce systémů MaR pro vytápění včetně dálkového dohledu
 • Kompletní rekonstrukce směšovaných uzlů na jednotlivých topných větvích rozdělovače/sběrače
 • Instalace elektronicky řízených termostatických hlavic pro individuální nastavení teplot v místnostech (tzv. IRC) a doplnění termostatických ventilů
 • Snížení hodnoty hlavního jističe
 • Instalace cca 4 000 ks LED svítidel
 • Rekonstrukce sprch, instalace spořičů WC a perlátorů
 • Aktivní energetický management
 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel Ústecký kraj
Dodavatel ENETIQA a.s.
Délka kontraktu 10 let (2021 - 2030)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 23,634 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 7,328 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 73,279 mil. Kč
Celková investice klienta 42,248 mil. Kč