Vsetín

Vsetín
Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s., která je členem skupiny ENETIQA od roku 2000, vyrábí ve městě Vsetín kogeneračně teplo a elektřinu.
 
Společnost zde zajišťuje také dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

 Zajímavosti a zprávy

Projekt ZEVO pro malá a střední města má první kladné posouzení dokumentace EIA8. 10. 2021Projekt skupiny MVV na výstavbu zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO), šitý na míru malým a středním městům v České republice, ve kterých funguje systém centrálního zásobování teplem, získal první kladné rozhodnutí k dokumentaci EIA. Udělil jej Odbor životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje a týká se záměru výstavby tohoto zařízení ve Vsetíně. MVV Energie CZ a.s.
The ZEVO project for small and medium-sized cities has its first positive assessment of EIA documentation8. 10. 2021The MVV Group's project for the construction of waste-to-energy facility (ZEVO), tailored to small and medium-sized towns in the Czech Republic in which central heat supply systems operate, has received its first positive decision of EIA documentation. This was granted by the Department of Environment and Agriculture for the Zlín Region, and concerns the intention to build a facility in Vsetín. MVV Energie CZ a.s.
Personální změny ve skupině MVV Energie CZ3. 1. 2017V představenstvu společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a Českolipské teplo a.s. je nově Ing. Jaroslav Pantůček, v jehož kompetenci bude celkové řízení, strategie, obchod a finanční řízení. Novým jednatelem CTZ s.r.o. a současně členem představenstva Zásobování teplem Vsetín a.s. se stal Ing. Kamil Ondra s odpovědností za provoz a technické řízení. MVV Energie CZ a.s.
Objekty Zbrojovky v Jasenicích 10. 2. 2009Objekty Zbrojovky v Jasenicích V letech 1936 - 1939 byl v údolí nad Vsetínem vystavěn nový areál zbrojovky. Jedinečné budovy byly odlity ze železobetonu a jejich střechy byly upraveny tak, aby po nich, v případě bombardování, bomby a granáty sklouzly a budově neuškodily. MVV Energie CZ a.s.
Tiskové zprávy