Aktuality

Skupina ENETIQA má vlastní tradingovou společnost ENETIQA Trading s.r.o.16. 4. 2024Nová společnost ENETIQA Trading s.r.o. se zabývá obchodováním s elektřinou a plynem. Je další dceřinou společností ENETIQA a.s. a rozšířila tak skupinu ENETIQA. Vznik nové společnosti je reakcí na neustále se měnící situaci na energetických trzích v nedávné minulosti. Jejím hlavním cílem je včas reagovat na vývoj trhu, proaktivně na něm působit a optimalizovat využití našich flexibilních zdrojů. MVV Energie CZ a.s.
Teplárna naší dceřiné společnosti ENERGIE Holding by se na geotermální energii mohla připojit již v roce 20275. 2. 2024Na konci ledna se do země v areálu bývalých kasáren v Litoměřicích zakousla vrtná souprava a zahájila tak fyzickou realizaci projektu SYNERGYS, v jehož rámci vědci z výzkumné infrastruktury RINGEN chtějí přebytečnou energii ze solárních panelů a dalších zdrojů odpadního tepla ukládat do podzemních zásobníků tepla („tepelných baterek“) a v zimním období ji prostřednictvím litoměřické výtopny společnosti ENERGIE Holding využít k vytápění. Součástí projektu jsou, samozřejmě, i dva dlouho připravované hlubinné vrty, které by do výtopny měly přivést teplo geotermální. MVV Energie CZ a.s.
Teplárna Liberec, patřící do skupiny ENETIQA, dokončí projekt GreenNet. Do modernizace rozvodných teplovodních sítí bude investovat přes miliardu korun 4. 12. 2023Valná hromada Teplárny Liberec schválila výměnu zbývajících dvou parovodních větví za horkovody. V rámci modernizace bude vyměněno 24 kilometrů rozvodů a 85 výměníkových a předávacích stanic. Související investice proběhnou i v samotné teplárně a spalovně komunálního odpadu TERMIZO, od které teplárna odebírá horkou páru. Celková investice činí přes jednu miliardu korun a dokončena bude na podzim roku 2025. Modernizace sníží ztráty při dopravě tepla o 25 %, a tím pádem i emise skleníkových plynů a závislost výroby tepla na zemním plynu. MVV Energie CZ a.s.
Tiskové zprávy
Víte, že?

Skupina ENETIQA rozvíjí program dekar­bonizace. Uhlí v teplárnách nahrazujeme alternativa­mi s nižší produkcí CO2 či CO2 neutrální. Máme klíčové znalosti a zkušenosti v oblasti plynových tepláren, obnovitelných zdrojů energie a energetického využívání odpadu.