Domovská stránka > O nás > Životní prostředí

Životní prostředí

Řídíme se heslem „Zodpovědná energie“.
 

K výrobě a dodávce energií přistupujeme zodpovědně. Využíváme ekologicky šetrná paliva a obnovitelné zdroje. Díky moderním technologiím, ve spojení s naší odborností a mnohaletými zkušenostmi, přinášíme inovativní řešení. Svým zákazníkům tak poskytujeme bezpečné a komfortní dodávky energií, s ohledem na budoucnost.

 

Využíváme klasické i obnovitelné zdroje

Skupina ENETIQA je největší energetickou skupinou v České republice vyrábějící teplo ze zemního plynu a geotermální energie.

 

Zavádíme kogenerační technologie

Kogenerace neboli kombinovaná výroba elektřiny a tepla patří pro svůj šetrnější přístup k životnímu prostředí k jednomu z nejvýznamnějších nástrojů politiky trvale udržitelného rozvoje. Skupina ENETIQA vyrábí elektrickou energii pouze kogeneračně již v jedenácti městech České republiky. 

Kogenerací může být ušetřeno více než 20 % primárního paliva ve srovnání s oddělenou výrobou elektřiny a tepla a jsou tak již při výrobě významně sníženy emise znečišťujících látek, především CO2

Investujeme do modernizace

Společnosti skupiny ENETIQA investují každoročně desítky milionů korun do rekonstrukcí svých zařízení.

Mezi mimořádné projekty posledních let patří především rozšiřování kogenerační výroby. ENETIQA tak zvyšuje nejen komfort pro zákazníky, ale především efektivitu při samotné výrobě. 

Kontinuálně měříme emise

Měřicí přístroje pro kontinuální měření emisí tuhých látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku a oxidu uhelnatého slouží nejen ke sledování množství emisí znečišťujících látek, ale jsou také nedílnou součástí ekonomického provozování zařízení. Zařízení obsluhují vysoce kvalifikovaní a pravidelně školení zaměstnanci, kteří dohlíží na to, aby žádný z emisní limitů daný vyhláškou k zákonu o ovzduší nebyl překročen.

Recyklujeme

Šetrná a ekonomicky výhodná likvidace odpadů je ve skupině ENETIQA na vysoké úrovni. Vzniklé vytříděné odpady se likvidují prostřednictvím odborných firem, které mají pro tuto činnost oprávnění. Je zaručeno odborné zlikvidování, využití certifikovaných odpadů ve stavebnictví nebo jejich recyklace.

I odpadní vody je třeba likvidovat co nejšetrněji. Veškeré odpadní vody se před jejich vypouštěním upravují tak, aby nebyly překročeny žádné přípustné limity pro vodní toky.

Realizujeme energetické projekty

K úspoře zdrojů a tedy i kvalitě životního prostředí napomáhají i energetické projekty.

Projekty metodou EPC a další energetické služby realizujeme s tradicí jako první v České republice již od roku 1993.  

Mezi naše zákazníky patří obce, bytová družstva i soukromé společnosti. Projekty tradičně realizujeme v nemocnicích, školách, plaveckých bazénech, zimních stadionech a dalších i městských budovách či průmyslových podnicích.