Zákazníci

Zákazníci ENETIQA
Našimi zákazníky jsou v patnácti městech České republiky domácnosti, velké i malé průmyslové podniky, města a obce.
 
 
 

Celkové dodávky skupiny ENETIQA

 
Dodávky tepelné energie   
Domácnosti 68 935 
Průmysloví odběratelé / průmyslové areály                                       42 / 2 
Odběratelé z terciární sféry / areály  637 / 1 
Dodávky elektrické energie  
Odběratelé  262 
Energetické služby  
Zákazníci 16 
Dodávky vody a odvádění odpadních vod   
Domácnosti 3 161 
Průmysloví odběratelé
37 
Odběratelé z terciární sféry
106 
Služby elektronických komunikací
 
Odběratelé
69