Zákazníci

Zákazníci ENETIQA
Našimi zákazníky jsou v patnácti městech České republiky domácnosti, velké i malé průmyslové podniky, města a obce.
 
 

Celkové dodávky skupiny ENETIQA

 
Dodávky tepelné energie   
Domácnosti 68 862 
Průmysloví odběratelé / průmyslové areály                                       42 / 1 
Odběratelé z terciární sféry / areály  557 / 1 
Dodávky elektrické energie*  
Odběratelé  431 
Energetické služby  
Zákazníci 24 
Dodávky vody a odvádění odpadních vod   
Domácnosti 3 173 
Průmysloví odběratelé
46 
Odběratelé z terciární sféry
151 
Služby elektronických komunikací
 
Odběratelé
72