Domovská stránka > Naše služby

Naše služby

MVV výroba a distribuce tepla

Teplo

Teplem zásobujeme domácnosti, průmyslové podniky a municipální sféru v 15 městech. Více než polovina tepla vyrobeného u nás pochází z kogeneračních zdrojů. Šetříme tím palivo, finance i životní prostředí. Teplo vyrábíme zejména z ekologicky šetrných paliv a obnovitelných zdrojů.

Náš geotermální zdroj, který pro výrobu tepla využíváme jako jediní v ČR, je držitelem prestižního ocenění Projekt desetiletí 2012 Teplárenského sdružení ČR.

Již od roku 1995 vyrábíme teplo z biomasy (dřevní štěpky), což patří mezi nejvíce ekologické způsoby výroby tepla.

MVV vysokoúčinná výroba elektřiny

Elektřina

Elektřinu vyrábíme v 11 městech a pouze kogeneračně – díky této kombinované výrobě elektřiny a tepla jsme od roku 2007 významně zvýšili účinnost výroby a tím úsporu energie o více jak 20 %.

Kogenerace je způsob výroby energie šetrný k životnímu prostředí. Je jedním z nástrojů politiky trvale udržitelného rozvoje. Kogenerace se vyznačuje nižší produkcí znečišťujících látek, především CO2.

Distribuce elektřiny a využití moderních technologií měření spotřeby nám umožňuje zákazníkům nabídnout nové služby.

MVV energetické využití odpadů

Energie z odpadu

V Libereckém kraji provozujeme zařízení na energetické využití odpadu. Každý rok tak komunální odpad, který by jinak skončil na skládkách, přeměníme na teplo a elektřinu pro tisíce domácností. Tím současně eliminujeme kontaminaci podzemních vod, půdy a ovzduší v regionu.

EPC by ENETIQA - energetické úspory

Energetické úspory

Od roku 1993 jsme realizovali již více než 50 projektů energetických úspor, zejména metodou EPC. Naši zákazníci s námi uspořili přes 1 miliardu korun na projektech pro školy, bazény, nemocnice, kulturní domy, haly, výrobní i nevýrobní podniky.

Metoda EPC (Energy Performance Contracting) je služba „na klíč“, spočívající v modernizaci energetického hospodářství se zárukou nižších nákladů na energie. Dosažené úspory jsou zpravidla využity ke splácení investice.

MVV vodohospodářství

Voda

Našim zákazníkům zajišťujeme dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod. Geotermální vodu využíváme pro výrobu tepla pro tisíce domácností.