Domovská stránka > Naše služby > Kombinovaná výroba tepla a elektřiny

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny

Odborníky i ve veřejných médiích používaná zkratka KVET (kombinovaná výroby elektřiny a tepla) bývá také označována zkráceným názvem kogenerace. Právě kombinovaná výroba elektřiny a tepla je nejefektivnějším způsobem využití paliv v energetice.
 
V instalovaných zařízeních tak při výrobě elektřiny vzniká odpadní teplo, které je dále dodáváno do sítě centrálního zásobování teplem.
 
Kogenerací je v mnohých případech ušetřeno více jak 20 % primárního paliva a jsou tak již při výrobě významně sníženy emise znečišťujících látek, především CO2 a SO2.