Domovská stránka > O nás > Kde působíme > Studénka > Sociální ústav sídlí na zámku již od roku 1948

Sociální ústav sídlí na zámku již od roku 1948

Studénka
Zámek ve Studénce, místní části Nová Horka, má bohatou historii. První podložené zprávy pocházejí z r. 1374 a až do století sedmnáctého, kdy se majiteli stala německá rodina Vetterů von der Lilie, se držitelé původního statku často střídali.
 
V osmnáctém století působili na panském dvoře významní majitelé tohoto rodu, kteří sídlo přestavěli z tvrze na barokní zámek a dále objekt i jeho okolí zvelebili. Mimo jiné přistavěli zámeckou kapli a založili nové rybníky.
 
Po požáru roku 1856 byly provedeny další stavební úpravy a z této doby pochází dnešní podoba zámku. Rodině Vetterů patřil zámek s příslušenstvím až do roku 1945, kdy byl zkonfiskován na základě dekretů prezidenta Beneše a stal se majetkem státu.
 
Od roku 1948 začal zámek sloužit sociálním účelům. Nejprve zde byly umísťovány postižené děti později byl zřízen domov důchodců. Ústav spravovala Česká katolická charita, jako personál zde byly řádové sestry sv. Františka, později byly vystřídány sestrami řádu Sv. Kříže. Budova byla postupně opravována.
 
Do sociálního zařízení byly přijímány duševně postižné ženy a od roku 1964 byl nařízením KNV v Ostravě domov důchodců změněn na ústav sociální péče.
 
V roce 1993 se Ústav sociální péče v Nové Horce stal samostatným právním subjektem, zřizovatelem byl Okresní úřad v Novém Jičíně. Po jeho zániku se novým zřizovatelem stává od 1. 1. 2003 Krajský úřad v Ostravě.
 
S účinností od 29. 6. 2007 se ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy s celoročním pobytem přejmenoval na Zámek Nová Horka, p.o.
 
Informace poskytl www.zameknovahorka.cz