Domovská stránka > Naše služby > Kombinovaná výroba tepla a elektřiny > Posílení zdroje v CTZ s.r.o. > Aktuálně z projektu „Posílení zdrojové části společnosti CTZ s.r.o.“

Aktuálně z projektu „Posílení zdrojové části společnosti CTZ s.r.o.“

Posílení zdrojové části společnosti CTZ s.r.o.
Společnost CTZ s.r.o. v Uherském Hradišti pokračuje v realizaci projektu „Posílení zdrojové části společnosti CTZ s.r.o.“, který lze rozdělit do tří částí: výstavba nového hnědouhelného parního kotle K4 o výkonu 8 MWt, turbogenerátoru TG 1 o výkonu 1MWe a ostatní doprovodné části.
 
V nejpokročilejším stádiu rozpracovanosti je nyní první část – výstavba nového kotle K4. V rámci stavební části byly provedeny bourací práce, betonáž nových základů, nosných sloupů a základové desky kotle včetně jeho rámu.
 
V současné době probíhá usazování výsypek, po nichž bude následovat instalace roštové části kotle, následně tlakového celku a ostatních částí kotle.
 
I když realizační harmonogram prací je v současnosti ve více než měsíčním skluzu, zhotovitel díla garantuje, že kotel K4 bude uveden do zkušebního provozu v měsíci prosinci 2008 tak, aby společnost CTZ s.r.o. byla kapacitně schopná dodat tepelnou energii všem odběratelům v topné sezóně 2008/2009 bez provozu pronajaté plynové kotelny. 
 
Dokončení celého díla a jeho předání se očekává v dubnu 2009.
 
Ing. Pavel Konečný, jednatel CTZ s.r.o.