COGEN startuje realizační fázi

Plynový motor
Projekt na rozšíření elektrické energie ve skupině MVV Energie CZ byl schválen vrcholovými orgány společností MVV Energie CZ a MVV Energie AG. COGEN nyní startuje realizační fázi, která potrvá asi 1,5 roku.
 
Celkové investiční náklady projektu jsou asi 350 mil. Kč. Projekt, který představuje instalaci kogeneračních jednotek u čtyř dceřiných společností celkem v sedmi lokalitách je největším projektem ve skupině MVV Energie CZ v příštím roce.
 
„Navazovat na něj budou v dalších letech další projekty a věříme tak v úspěšné dokončení projektu RE-POWERING celé skupiny,“upřesňuje vedoucí projektu Ing. Ivan Slavík, manažer obchodně-technického úseku MVV Energie CZ.