Domovská stránka > Tiskové centrum > Aktuality > Komín teplárny CTZ v Uherském Hradišti pomáhá při záchraně sokola stěhovavého

Komín teplárny CTZ v Uherském Hradišti pomáhá při záchraně sokola stěhovavého

Teplárna CTZ s.r.o. se na podzim roku 2015 připojila ke sdružení ALKA Wildlife a na svůj 45 metrů vysoký komín instalovala budku pro ohroženého dravce. Umístění budky na ochoz teplárenského komínu zajistili výškoví specialisté. CTZ je tak spolu s Teplárnou Liberec a TERMO Děčín další teplárnou ve skupině MVV Energie CZ, jejíž komín pomáhá k návratu dravce.

Projekty na hnízdění sokolů na lidských stavbách vznikly v Německu. První čeští sokoli se úspěšně zahnízdili na komínu elektrárny Tušimice v Kadani, kde odchovali tři mláďata. Sokoli snižují počty holubů, kteří nejsou ve městech příliš oblíbení. Sokol stěhovavý je symbolem ochrany přírody. Od šedesátých let byl postupně likvidován plošným používáním DDT, který se používal na hubení hmyzu v zemědělství do osmdesátých let. Od té doby se i díky přísné ochraně populace sokolů v Čechách rozšířila až na 70 hnízdících párů.

Sokoli mají ve městech problém úspěšně zahnízdit. Proto na komínech začaly postupně přibývat budky, které dravcům umožňují vyvést mláďata. Uherské Hradiště snad bude brzy patřit mezi města se sokolí posádkou.

Společnost CTZ s.r.o. zásobuje tepelnou energií a teplou vodou domácnosti, průmyslové subjekty i odběratele z terciární sféry na území města Uherské Hradiště již od roku 1966. Od roku 2000 je společnost členem skupiny MVV Energie CZ. CTZ s.r.o. je také od roku 2009 výrobcem elektrické energie, která je vyráběna pomocí parní protitlaké turbíny.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných společností s působností v patnácti městech České republiky, především na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná energie". Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

Více informací o CTZ s.r.o. najdete na www.ctz.mvv.cz