Domovská stránka > Tiskové centrum > Aktuality > Kulaté stoly k modernizaci teplárny Mařatice v Uherském Hradišti přinesly nové informace

Kulaté stoly k modernizaci teplárny Mařatice v Uherském Hradišti přinesly nové informace

CTZ s.r.o.

V úterý 31. srpna a ve středu 1. září se v uherskohradišťském Klubu kultury konaly veřejné diskuze o modernizaci teplárny v Mařaticích. Zástupci naší dceřiné společnosti CTZ a externí odborníci prezentovali dodatečné informace a odpovědi na otázky, které k tématu modernizace vznesli zastupitelé Uherského Hradiště a zástupci iniciativy Čisté Hradiště. Následné diskuze se zúčastnili i zástupci Zlínského kraje, včetně statutární náměstkyně hejtmana Bc. Hany Ančincové.

Dle závěrečného shrnutí Ing. Stanislava Blahy, starosty Uherského Hradiště, proběhne další diskuze k výběru varianty modernizace teplárny Mařatice na jednání zastupitelstva města letos v listopadu. Zastupitelé zde vyberou variantu modernizace, kterou on jako zástupce města bude prosazovat na valné hromadě společnosti CTZ, kde město vlastní 49% podíl.

Zástupci MVV a města Uherské Hradiště stvrdili svůj záměr ukončit spalování uhlí a přejít na takové palivo nebo kombinaci paliv, které zajistí stabilní ceny tepla pro zákazníky a bude minimalizovat vliv teplárny na životní prostředí, podpisem memoranda o porozumění. To podepsali za MVV předseda představenstva Jörg Lüdorf a za Uherské Hradiště starosta Stanislav Blaha.

Více na www.ctz.mvv.cz   

 
Ing. Jitka Tůmová