Domovská stránka > O nás > Kde působíme > Uherské Hradiště > Libor Karásek: Uherské Hradiště není jen městem folkloru a lidových tradic

Libor Karásek: Uherské Hradiště není jen městem folkloru a lidových tradic

MVV NEWS /říjen 2009, Rozhovor se starostou

S prací na radnici Uherského Hradiště jste se seznámil již v roce 1998 jako vedoucí odboru. Jak dnes hodnotíte těchto devět měsíců? Pomohly vám nyní při vedení města z pozice starosty?
 
Pozice vedoucího odboru byla vynikající zkušeností a velmi dobrou devizou pro mé působení v roli starosty. Poznal jsem úřad zevnitř, měl jsem zkušenosti se spoluprácí s ostatními kolegy na úřadě a odpadla mi tak kromě jiného nutnost seznamování se s prostředím.
 
Město Uherské Hradiště vedete jako jeho starosta již 7 let. Jak hodnotíte toto období? Co se za tu dobu ve městě změnilo a jaké změny plánujete?
 
Změnilo se mnohé, zmíním alespoň strategické investiční akce, které se přímo týkají obyvatel. Jako jedno z mála měst jsme úspěšně dokončili za pomoci financí z fondů Evropské unie konverzi bývalých kasáren. Na jejich místě vyrostl univerzitní kampus, nákupní centrum i nové byty. Vyřešili jsme problém front čekajících automobilů u závor přes komunikaci vedoucí do nemocnice a na druhé největší hradišťské sídliště Štěpnice a to vybudováním podjezdu pod tratí Českých drah. Postavili jsme moderní sportovní areál s městským fotbalovým i atletickým stadionem splňující požadavky nejvyšších soutěží. Jsem rád, že se podařilo vyřešit i další koncepční záležitosti a problémy, mj. centrální zásobování města teplem. V nejbližším období připravujeme vybudování moderního aquaparku.
 
Město se v posledních letech dále rozvíjí. Byly vystavěny nové obchody, přibývá nových domů a také mladých rodin. Dnes má Uherské Hradiště téměř 26 tisíc obyvatel. Jak těžké je dnes pro vedení města zajistit veškeré služby pro jeho obyvatele?
 
Netýká se to pouze našich obyvatel. Uherské Hradiště má velkou spádovou oblast. Někdy je problém zajistit všechny veřejné služby, které se netýkají pouze obyvatel Uherského Hradiště. Sportoviště, kulturní zařízení např. Slovácké divadlo, ale také další služby jako veřejná doprava a parkování jsou finančně velmi náročné. Pokud se nezmění systém přerozdělování daňových výnosů, může to být do budoucna jisté riziko i pro naše město.
 
Uherské Hradiště je město, ve kterém je radost žít a které je příjemné a zajímavé navštívit.“ je citace z článku na webových stránkách města. Co pro Vás tento citát znamená a čím byste chtěl návštěvníky do vašeho města nalákat?
 
Pokud se řekne Uherské Hradiště, napadne většinou všechny jako první folklor a vinné sklepy. To je jistě pravda, ale Uherské Hradiště dnes zdaleka není jen městem folkloru a lidových tradic. Je moderním městem s rozvinutým hospodářstvím i obchodem, se širokou nabídkou kulturního i sportovního života, stejně tak jako vzdělávání.

Ing. Libor Karásek, starosta města Uherské Hradiště
Narodil se v roce 1963 v Nivnici. Manželka Iveta pochází ze Slovenska, kde spolu po svatbě řadu let žili. Mají syna Libora. Libor Karásek je inženýr se zaměřením na makroekonomiku. Když se vrátil na Slovácko, začal podnikat a angažovat se v komunální politice.
 
V letech 1994 – 1998 byl členem Finanční komise Rady města v Uherském Hradišti, v roce 1998 zastával funkci vedoucího odboru správy majetku města MěÚ Uherské Hradiště a v období 1998 do 2002 byl ve funkci místostarosty města.
 
Starostou je od roku 2002 a současně je také předsedou Komise pro rozvoj města a strategické plánování rady města, členem Zastupitelstva Zlínského kraje, členem Finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje, předsedou sdružení obcí pro rozvoj plavby na Baťově kanále a řece Moravě a členem Kontrolní komise Svazu měst a obcí ČR.
 
V roli starosty Uherského Hradiště za ním stojí nemalé úspěchy v oblasti celkové obnovy města, co se týče rekonstrukce škol, kulturních i sportovních zařízení, církevních i jiných objektů či obnovy areálu kasáren, podílí se na rozvoji vysokého školství v regionu. Na řadu projektů se mu podařilo získat prostředky z evropských fondů.
 
Napsali o něm: Hradišťský Winston Churchill, který si oblíbil si vůni spáleného motorového benzínu a motocyklový adrenalin, stejně jako historii druhé světové války. Úspěšný komunální politik, který se jako první muž města podepsal díky své rozhodnosti a tahu na branku pod dynamickým rozvojem slovácké metropole v posledních letech.  

Za rozhovor děkuje
Pavla Kulhavá
 
Vyšlo ve zpravodaji skupiny MVV Energie CZ MVV NEWS, vydání říjen/2009.