Domovská stránka > O nás > Kde působíme > Uherské Hradiště

Uherské Hradiště

Uherské Hradiště
V Uherském Hradišti vyrábí a dodává tepelnou energii společnost CTZ s.r.o., která je součástí skupiny ENETIQA již od roku 2000.
 
Od roku 2009 je CTZ s.r.o. také výrobcem elektrické energie, kterou vyrábí kogeneračně.

 Zajímavosti a zprávy

Round tables for the modernization of the Mařatice heating plant in Uherské Hradiště brought new information 2. 9. 2021On Tuesday, August 31, and on Wednesday, September 1, public discussions on the modernization of the heating plant in Mařatice took place in the Uherské Hradiště Culture Club. Representatives of our subsidiary CTZ and external experts presented additional information and answers to questions raised by representatives of the City of Uherské Hradiště and representatives of the Čisté Hradiště initiative on the topic of modernization. The subsequent discussion was also attended by representatives of the Zlín region, including the statutory deputy governor Hana Ančincová. MVV Energie CZ a.s.
Kulaté stoly k modernizaci teplárny Mařatice v Uherském Hradišti přinesly nové informace2. 9. 2021V úterý 31. srpna a ve středu 1. září se v uherskohradišťském Klubu kultury konaly veřejné diskuze o modernizaci teplárny v Mařaticích. Zástupci naší dceřiné společnosti CTZ a externí odborníci prezentovali dodatečné informace a odpovědi na otázky, které k tématu modernizace vznesli zastupitelé Uherského Hradiště a zástupci iniciativy Čisté Hradiště. Následné diskuze se zúčastnili i zástupci Zlínského kraje, včetně statutární náměstkyně hejtmana Bc. Hany Ančincové. MVV Energie CZ a.s.
Na energii chytře – díky nové aplikaci odkudkoliv a kdykoliv21. 4. 2021MVV přichází s novým benefitem v projektech Vize Chytrý dům. Zákazníci mají nyní kromě garance výhodné ceny za elektřinu přímo ze své čtvrti k dispozici zdarma a bez reklam novou aplikaci MVV online. MVV Energie CZ a.s.
Předseda představenstva MVV Jörg Lüdorf a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha podepsali memorandum o porozumění23. 1. 2020Cílem spolupráce mezi MVV Energie CZ a.s. a městem Uherské Hradiště, společníky naší dceřiné společnosti CTZ s.r.o., je příprava změny palivového mixu v uhelné teplárně v městské části Mařatice. Přechod na jiné palivo by měl zajistit dlouhodobě stabilní ceny tepla a minimalizovat vliv teplárny na životní prostředí, včetně snížení emisí skleníkových plynů a zamezení prašnosti současné skládky uhlí. MVV Energie CZ a.s.
Nová „zelená stěna“ bude chránit proti prašnosti celoročně; s realizací začíná CTZ již letos na jaře27. 2. 2015Společnost CTZ s.r.o. Uherské Hradiště nechala v rámci projektu „Regenerace zelené stěny“ vypracovat dendrologickou studii a následný projekt na realizaci snížení prašnosti skládky uhlí. Hned po vykácení několika vybraných stromů v březnu společnost nově vysadí 72 stromů a přes tisíc kusů dřevin. CTZ rovněž prověřuje možnost instalace tzv. mlžící stěny.
MVV Energie CZ a.s.
Libor Karásek: Uherské Hradiště není jen městem folkloru a lidových tradic28. 9. 2009Libor Karásek: Uherské Hradiště není jen městem folkloru a lidových tradicS prací na radnici Uherského Hradiště jste se seznámil již v roce 1998 jako vedoucí odboru. Jak dnes hodnotíte těchto devět měsíců? Pomohly vám nyní při vedení města z pozice starosty? MVV Energie CZ a.s.
Tiskové zprávy