Liberec

Liberec
Teplárna Liberec, a.s., která je členem skupiny ENETIQA od ledna 2007, je v Liberci výrobcem a dodavatelem tepla a vyrábí zde kogeneračně také elektrickou energii.
 
Členem skupiny se v červenci 2011 stala TERMIZO a.s., která provozuje v Liberci zařízení na energetické využití odpadu.

 Zajímavosti a zprávy

Libereckou teplárnu nově povede Jan Sedláček1. 7. 2020Novým předsedou představenstva Teplárny Liberec, a.s. se od 1. července stává Ing. Jan Sedláček. Bude zodpovědný za strategii společnosti, finance a obchod. Ve vedení Teplárny Liberec nahrazuje Ing. Martina Pěnčíka, který ze společnosti odchází z osobních důvodů. MVV Energie CZ a.s.
Personální změny ve skupině MVV Energie CZ7. 1. 2019Strategii MVV od 1. ledna 2019 řídí Ing. Branislav Posuch. Novým předsedou představenstva Teplárny Liberec se stal Ing. Martin Pěnčík.
MVV Energie CZ a.s.
Teplárna Liberec dokončuje první etapu výměny parovodu4. 9. 2018Třistamiliónový projekt GreenNet má za sebou první ostrou zkoušku. O víkendu se na nový horkovod v Liberci přepojily první výměníkové stanice ve Starých Pavlovicích. Nové Pavlovice a Ruprechtice se dočkají v polovině září. Teplárna Liberec i díky tomuto projektu získává nové zákazníky, které přesvědčila modernizace i konkurenceschopná cena tepla. MVV Energie CZ a.s.
Projekt GreenNet v Liberci byl dnes slavnostně zahájen26. 6. 2018V rámci projektu GreenNet dojde k výměně parovodů na jedné ze tří parovodních větví úspornějšími horkovody. Modernizace teplárenské sítě je rozdělena do dvou let. Náklady na její rekonstrukci přesáhnou 300 miliónů korun. Na projekt získala Teplárna Liberec dotaci ve výši 70 milionů korun z programu OPPIK. V letošním roce budou stavební práce probíhat především na sídlištích v Pavlovicích a Ruprechticích, v příštím roce dojde na zbývající kilometry sítě přes centrum Liberce až do Teplárny. Předpokládané ukončení prací je na začátku roku 2020. Dnešního slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci všech hlavních aktérů celého projektu. MVV Energie CZ a.s.
Ve vedení Teplárny Liberec je nově Vladimir Kravjansky30. 10. 2017Novým místopředsedou představenstva Teplárny Liberec se stává pan Vladimir Kravjansky, v jehož kompetenci bude celkové řízení, ekonomika a obchod. Naváže tak na činnost Jaroslava Pantůčka, který své působení ve skupině MVV končí. MVV Energie CZ a.s.
Personální změny ve skupině MVV Energie CZ - v představenstvu Teplárny Liberec a TERMIZO je Petr Heincl, novým jednatelem IROMEZ je Pavel Rychetský4. 10. 2016Novým členem představenstva Teplárny Liberec, a.s. a současně také místopředsedou představenstva společnosti TERMIZO a.s. se s účinností od 1. října 2016 stal Petr Heincl. V obou společnostech bude řídit resort technika a provoz. K témuž datu byl ve společnosti IROMEZ s.r.o. do funkce jednatele zvolen Ing. Pavel Rychetský, který společnost povede spolu se stávající jednatelkou Mgr. Ing. Hanou Zíkovou. MVV Energie CZ a.s.
Teplárna Liberec výrazně snižuje ceny tepla pro věrné zákazníky4. 11. 2015Zastupitelé města schválili záměr snížení cen tepla. Od roku 2016 tak ušetří 14,5 % všichni zákazníci na sekundární síti, kteří podepíší s Teplárnou Liberec dlouhodobé smlouvy. Výrazně ušetří i město, které připravuje k podpisu pětiletý kontrakt. Podporu získala i dohoda o společném postupu obou akcionářů. MVV Energie CZ a.s.
Rodinný domek vypustí za rok do ovzduší v Liberci více tuhých látek než všechny kotle centrálního zásobování teplem1. 6. 2015Velkou výhodou teplárenských zdrojů je minimální vliv na životní prostředí ve městech. Přísně kontrolované zdroje tepla dokáží společně se svými vysokými komíny ochránit město před smogovými situacemi. Oba dotační programy, se kterými se v budoucnu počítá pro zlepšení účinnosti celého systému vytápění v Liberci, schválila Evropská komise. MVV Energie CZ a.s.
Teplárna Liberec může získat na svou adaptaci stovky miliónů korun16. 4. 2015Dotační příležitosti, které by pomohly s rekonstrukcí rozsáhlého systému centrálního zásobování v Liberci, jsou těsně před zveřejněním. Ve dvou operačních programech je možné získat až 300 miliónů korun. MVV Energie CZ a.s.
Teplo z odpadů je strategickou výhodou Liberce17. 3. 2015Vedení města podporuje energetické využívání odpadů pro zásobování Liberce teplem i v budoucnosti. Tento koncept bude základem pro tvorbu nové energetické koncepce. Na podzim akcionáři zveřejní vybranou variantu technického rozvoje, která bude směřovat k dlouhodobému snížení ceny tepla. MVV Energie CZ a.s.
Zodpovědnost za Teplárnu v Liberci přebírají oba akcionáři25. 2. 2015Noví zástupci města v představenstvu spolupracují na řešení
teplárenství v Liberci. Pro snadnější a rychlejší nalezení shody
mezi akcionáři se budou zástupci města aktivně podílet na
revitalizaci Teplárny Liberec. Na starost mají nově oblasti dotačních titulů a energetické koncepce. Další jednání budou směřovat k vytvoření střednědobých variant rozvoje směřujících k dlouhodobému snížení ceny tepla. MVV Energie CZ a.s.
Personální změny ve skupině MVV Energie CZ - novým členem představenstva v Teplárně Liberec, a.s. je Ing. Jitka Holčáková, MBA15. 1. 2014Ze skupiny MVV Energie CZ odchází Ing. Tomáš Balcar, který již nebude nadále působit v představenstvu společností Teplárna Liberec, a.s. a ENERGIE Holding a.s. Do funkce místopředsedy představenstva Teplárny Liberec byla nově jmenována Ing. Jitka Holčáková, MBA. Představenstvo ENERGIE Holding zůstává dočasně jednočlenné. MVV Energie CZ a.s.
TERMIZO promění ekologickou hrozbu v teplo a elektřinu pro Liberečany9. 1. 2014TERMIZO a.s. bude v lokalitě Arnoltice-Bulovka na Liberecku likvidovat skládku odpadů, které pocházejí z účelového nelegálního podnikání. MVV Energie CZ a.s.
TERMIZO pomohlo zachránit Skautskou studánku2. 11. 2011TERMIZO pomohlo zachránit Skautskou studánkuLiberecká společnost TERMIZO a. s. pravidelně přispívá na projekty spojené se životním prostředím. Dalším z podpořených projektů se stala Skautská studánka v Lidových sadech. MVV Energie CZ a.s.
Unikátní odpočinková zóna v režii Teplárny Liberec15. 9. 2010Unikátní odpočinková zóna v režii Teplárny LiberecPrvotní myšlenka revitalizace parku vznikla na jednání mezi Teplárnou Liberec a TERMIZO. Nejenže spolu pravidelně obě společnosti řeší obchodní vztahy a jejich areály spolu sousedí nedaleko centra města, ale s obytnou zónou je odděluje právě městský lesopark. MVV Energie CZ a.s.
Povodně srpen 20102. 9. 2010Povodně srpen 2010Bleskové povodně, jež zasáhly především sever České republiky na začátku měsíce srpna, zasáhly i města skupiny MVV Energie CZ. MVV Energie CZ a.s.
Tiskové zprávy