Domovská stránka > Tiskové centrum > Aktuality > TERMIZO promění ekologickou hrozbu v teplo a elektřinu pro Liberečany

TERMIZO promění ekologickou hrozbu v teplo a elektřinu pro Liberečany

TERMIZO a.s. bude v lokalitě Arnoltice-Bulovka na Liberecku likvidovat skládku odpadů, které pocházejí z účelového nelegálního podnikání. Jedná se zejména o směsné plasty a textil v množství cca 9 tisíc tun, které sem byly navezeny v minulosti, a část odpadu se přisuzuje původem Německu. Německý kompetentní úřad pro řešení nelegálních přeprav odpadů SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH vypsal na likvidaci odpadu tendr, který vyhrála společnost Termizo, součást koncernu MVV Energie CZ ve spolupráci s německou sesterskou společností MVV Umwelt.

Skupina MVV se zabývá energetickým využitím odpadu v České republice, Německu a Velké Británii a má s využitím kombinované výroby elektřiny a tepla využívající odpad bohaté technologické a provozní zkušenosti. Od července 2011 je členem české skupiny MVV Energie CZ také společnost TERMIZO a.s.

Podle Ing. Bernáta, předsedy představenstva společnosti TERMIZO, bude z nelegální skládky vyrobeno přibližně 520 MWh elektřiny, což je množství odpovídající roční spotřebě 120 domácností, a 34 000 GJ tepla, což odpovídá roční spotřebě 700 domácností. TERMIZO bude i nadále poskytovat služby zejména pro potřeby regionu.

TERMIZO a.s. se zabývá energetickým využitím komunálního odpadu a jeho využíváním pro výrobu tepla a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci již od roku 1999. Zařízení společnosti TERMIZO jsou technologicky propojena s Teplárnou Liberec, a.s., kterou ze 70 % vlastní MVV Energie CZ a.s. Členem skupiny MVV Energie CZ je společnost TERMIZO a.s. od července 2011.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných společností a působí v patnácti městech České republiky, především na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná energie". Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 
Tisková zpráva společnosti TERMIZO a.s., vydáno dne 9. 1. 2014