Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2015 > Teplo z odpadů je strategickou výhodou Liberce

Teplo z odpadů je strategickou výhodou Liberce

Vedení města podporuje energetické využívání odpadů pro zásobování Liberce teplem i v budoucnosti. Tento koncept bude základem pro tvorbu nové energetické koncepce. Na podzim akcionáři zveřejní vybranou variantu technického rozvoje, která bude směřovat k dlouhodobému snížení ceny tepla.

O energetické využívání odpadů se dnes snaží několik českých měst. Chtějí tak získat strategickou nezávislost na palivech. Termizo společně s libereckou teplárnou zaručují bezpečné dodávky tepla už více než patnáct let. „Dlouhodobě vyřešené odpadové hospodářství společně s využitím takto vyrobeného tepla by měly být jednou z priorit pro současné vedení města. Zachování tohoto konceptu bude základem vybraného technického řešení centrálního zásobování teplem," upřesnil Filip Galnor, který se v představenstvu věnuje dotačním příležitostem.

Součástí územního plánu je energetická koncepce města, která určuje pravidla způsobu vytápění v jednotlivých lokalitách Liberce. „Nově navržený harmonogram počítá se schválením nového územního plánu v červnu 2017. Jedním z důvodu prodloužení jeho tvorby bylo i chybějící koncepční řešení centrálního vytápění," dodal Ondřej Petrovský ke své roli v představenstvu.

Představenstvo Teplárny v současné době intenzivně pracuje na nových variantách budoucího technického řešení centrálního zásobování teplem, které jsou v souladu s moderními trendy energetiky. Podle bývalého člena představenstva SBD Sever Petra Šourka vedení společnosti důsledně směřuje k představení nejvhodnějšího řešení pro město Liberec a jeho obyvatele. Zpracovávají se varianty, které kombinují úpravy současného zdroje tepla, náhradu parovodů horkovody i výstavbu kogeneračních jednotek.

Prověřované způsoby řešení zohledňují aktuální požadavky trhu a nabízejí různé možnosti obnovy parovodní sítě, která byla původně určena pro zásobování průmyslových podniků technologickou párou. „Dnes je poptávka po páře výrazně menší a přes 40 kilometrů provozovaných parovodů nám neumožňuje optimální dodávku tepla po celém městě. Proto také zvažujeme velikost budoucí soustavy, další technická opatření na snižování ztrát a řešení pro koncové části jednotlivých větví," upřesnil člen představenstva za techniku a provoz Vladimír Pitín.

Vybraná varianta musí mít ekonomický smysl a musí zohledňovat veškeré souvislosti, které budou spojené s její realizací. Akcionáři zveřejní návrhy střednědobých řešení směřujících k dlouhodobému snížení ceny tepla nejpozději na podzim tohoto roku.

Teplárna Liberec zásobuje více než šestnáct tisíc libereckých domácností, desítku průmyslových areálů a 130 odběratelů z terciární sféry. Centrální zásobování teplem zajišťuje dodávky tepelné energie ve městě už od roku 1976. Do skupiny MVV Energie CZ patří Teplárna Liberec od roku 2007. Pro výrobu tepla používá v posledních letech téměř výhradně zemní plyn a energii vyrobenou v přilehlém zařízení na energetické využití odpadů – Termizo. Výrazně tak přispívá k zachování zdravého životního prostředí.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných společností s působností v patnácti městech České republiky, především na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná energie". Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 
Tisková zpráva společnosti Teplárna Liberec, a.s., vydáno dne 17. 3. 2015