Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2015 > Zodpovědnost za Teplárnu v Liberci přebírají oba akcionáři

Zodpovědnost za Teplárnu v Liberci přebírají oba akcionáři

Noví zástupci města v představenstvu spolupracují na řešení teplárenství v Liberci. Pro snadnější a rychlejší nalezení shody mezi akcionáři se budou zástupci města aktivně podílet na revitalizaci Teplárny Liberec. Na starost mají nově oblasti dotačních titulů a energetické koncepce. Další jednání budou směřovat k vytvoření střednědobých variant rozvoje směřujících k dlouhodobému snížení ceny tepla.

Zástupci města Ondřej Petrovský a Filip Galnor, kteří byli zvolení do představenstva 8. ledna, se budou věnovat nalezení možných dotačních titulů a přípravě dlouhodobé dohody mezi akcionáři. V současné době ministerstva připravují dotační výzvy právě v oblasti výroby a dodávky tepelné energie „Diskutovali jsme možnosti, jak mohou teplárna a město dojít ke společnému cíli. My jako zástupci města se zaměříme na oblast dotací. O společném postupu chceme otevřeně informovat zastupitelstvo i veřejnost," upřesnil Ondřej Petrovský.

Technické řešení celého systému zásobování ovlivní dlouhodobě energetickou mapu města. „Musíme posoudit celou řadu hledisek, které budoucí navržené postupy ovlivní. Modernizace tak rozsáhlé soustavy není jednoduchý inženýrský úkol. Upřednostňujeme dostatečně rychlý postup, který by neměl být na úkor kvality vybraného řešení," uvedl výkonný člen představenstva zodpovědný za techniku a provoz Vladimír Pitín.

Zástupce města v představenstvu Filip Galnor chce využít svých zkušeností, které získává jako vedoucí správy majetku v liberecké nemocnici. „Celý systém zásobování energiemi na území města se musí přizpůsobit současným podmínkám trhu. Máme zájem na tom, aby došlo k rychlé shodě na realizaci konkrétních řešení, které povedou k dlouhodobému snížení cen tepla," vysvětlil Galnor.

Aktivní postup zástupců města vítá i většinový akcionář, který nechce o budoucím řešení rozhodovat samostatně bez shody se zástupci města. „Budoucí nakládání s energiemi v Liberci je naší společnou prioritou. Společně chceme v průběhu letních měsíců dopracovat varianty střednědobých řešení centrálního zásobování teplem," uvedl předseda dozorčí rady Jiří Koptík. Veřejnost bude seznámena s návrhem dalšího postupu nejpozději na podzim letošního roku.

Teplárna Liberec zásobuje více než šestnáct tisíc libereckých domácností, desítku průmyslových areálů a 130 odběratelů z terciární sféry. Centrální zásobování teplem zajišťuje dodávky tepelné energie ve městě už od roku 1976. Do skupiny MVV Energie CZ patří Teplárna Liberec od roku 2007. Pro výrobu tepla používá v posledních letech téměř výhradně zemní plyn a energii vyrobenou v přilehlém zařízení na energetické využití odpadů – Termizo. Výrazně tak přispívá k zachování zdravého životního prostředí.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných společností s působností v patnácti městech České republiky, především na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná energie". Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 
Tisková zpráva společnosti Teplárna Liberec, a.s., vydáno dne 25. 2. 2015