Domovská stránka > Tiskové centrum > Aktuality > Naši zákazníci oceňují dlouhodobou stabilitu, říká Jiří Koptík

Naši zákazníci oceňují dlouhodobou stabilitu, říká Jiří Koptík

Výroční zpráva MVV Energie CZ a.s. 2015-2016

Oproti situaci v energetickém odvětví dosáhla skupina MVV Energie CZ stabilního výsledku. V hospodářském roce 2015–2016 činil její obrat 2,1 miliardy korun. Jako první teplárenská společnost nabídla svým zákazníkům komplexní věrnostní program. Díky jeho úspěšné realizaci upevnila své postavení na českém energetickém trhu. Zároveň skupina připravuje dva významné investiční projekty v řádech stovek miliónů korun.

„Nejvýznamnější změnou je nový věrnostní program, který se u zákazníků setkává s velkým ohlasem," říká Ing. Jiří Koptík, předseda představenstva MVV Energie CZ a.s. Věrnostní program skupina realizovala v několika městech. Zákazníci mají při uzavření dlouhodobých smluv výhodnější podmínky. Jistota v podobě víceletých odběrů tepla umožňuje lépe rozvíjet systém centrálního zásobování teplem v regionech, kde skupina působí. „V návaznosti na důvěru vyjádřenou zákazníky začala příprava významných modernizačních projektů v Liberci a Pelhřimově," dodává Jiří Koptík.

Hospodářský výsledek skupiny byl ovlivněn opakující se mírnou zimou a snížením cen na trhu s elektřinou. „Mírný meziroční pokles tržeb se nám podařilo do značné míry vykompenzovat výhodným centrálním nákupem paliv a řadou opatření směřujících k provozním úsporám. Dosáhli jsme tak hospodářského výsledku, který odpovídá plánovanému předpokladu," říká člen ředstavenstva Ing. Libor Žížala, zodpovědný za finance.

Finanční výsledky skupiny MVV Energie CZ, rozhovor s předsedou představenstva Jiřím Koptíkem a hlavní události roku najdete ve výroční zprávě 2015–2016.

Výroční zprávy jsou k dispozici na webových stránkách v rubrice Hospodářské výsledky.

 
Ing. Jitka Tůmová