Projekt COGEN startuje

Tisková zpráva 21. května 2009: MVV Energie CZ překoná krizi růstem. Největší projekt skupiny MVV Energie CZ v tomto roce se přesunul do realizační fáze. COGEN do roka rozšíří výrobu elektrické energie do dalších čtyř měst, kde skupina působí. Pro všechny lokality projektu již probíhá stavební řízení. Kogenerační výroba elektřiny (odtud název COGEN) tak bude probíhat celkem v osmi městech.
 
Již od února je znám vítěz veřejné soutěže na dodávku  kogeneračních jednotek a akumulátorů. Nyní jsou dokončována stavební řízení a také další administrativa. „V lokalitách začali již první přípravné práce, upravujeme prostory pro budoucí instalace kogeneračních motorů.
 
Díky projektu COGEN rozšiřujeme portfolio svých produktů o výrobu elektřiny do dalších pěti měst skupiny MVV Energie CZ. To nám zajistí růst skupiny o 10% do konce příštího hospodářského roku. Současná prohlubující se ekonomická krize je pro nás výzvou,“ říká Ing. Václav Hrach, Ph.D., předseda představenstva MVV Energie CZ a.s.
 
Skupina MVV Energie CZ přitom výrobu elektrické energie rozšířila již v dubnu letošního roku. Kromě Vsetína, Liberce a Děčína se kogeneračně elektřina vyrábí již i v Uherském Hradišti. Projekt COGEN má však větší ambice. V Uherském Hradišti byla instalována turbína o výkonu 2 MW, přičemž projekt COGEN řeší instalaci plynových motorů o celkovém výkonu 13,5 MW.
 
Ke stávajícím čtyřem městům se tak ve výrobě elektřiny nově připojí Jílové, Louny, Opava a Studénka. V Děčíně, kde výroba elektřiny probíhá od roku 2002, bude v rámci projektu rozšířena do městské části Boletice.